NEOHUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN İÇTİHATLAR.........
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/6645 2011/500 -YARALAMA VE İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA SUÇLARI - SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ VE MAĞDURUN YARALANMASININ YAŞAMSAL TEHLİKE DOĞURDUĞU -OLASI KAST - FAZLA CEZA TAYİNİ -HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ Yargıtay-CD1
2009/952 2011/876 - GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU- GÜRÜLTÜ KABAHATİ Yargıtay-CD8
2009/1314 2011/832 - ATEŞLİ SİLAH SAYILIP SAYILMAYACAĞI Yargıtay-CD8
2009/3723 2011/574 - TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA- DAVACI ŞİRKETİN GÜMRÜK BEYANNAMELERİYLE İTHAL ETTİĞİ MAKİNELERİN İŞLETME AKTİFİNE GİRMİŞ OLDUĞU - UYUŞMAZLIK YILIND AKTİFE GİREN MAKİNELER İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMASI Danıştay-D4
2009/6775 2011/1384 - MENFİ TESPİT DAVASI - ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI BEDELİNDEN DAVACININ SORUMLU OLUP OLMADIĞI - TİCARET SİCİL GAZETESİNDE DAVACIYA AİT ŞİRKETİN İKAMETGAHININ DAVA KONUSU İŞYERİ ADRESİ OLDUĞU - DAVACININ FİİLİ KULLANICI OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ Yargıtay-HD19
2010/24469 2011/1160 -TEHDİT SUÇU - YAKALANANLARIN SANIĞIN TELEFONLA ARAYARAK KENDİLERİNİ TEHDİT ETTİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARI -EYLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE TANIKLA KANITLAMA OLANAĞI BULUNMADIĞI Yargıtay-CD4
2009/3680 2011/528 - ZİNCİRLEME SUÇ- CEZA YARGILAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/4155 2011/492 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - ÖNARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN DELİLLER ÇERÇEVESİNDE EYLEMLERİN REKABET İHLALİ İÇERİP İÇERMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ - SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK BULUNMADIĞI YOLUNDA VERİLEN KARARDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI Danıştay-D13
2010/3958 2011/1717 - ALACAK DAVASI - DAVALI BANKANIN DAVACIDAN ÜYELİK ÜCRETİ İSTEMİNİN KABUL EDİLMEMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ - KREDİ KARTI HİZMETİNİN BANKA İÇİN RİSKİ BULUNDUĞU GİBİ BİR MALİYETİNİN DE BULUNMASI Yargıtay-HD13
2010/5070 2011/616 - TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - ARSA SAHİPLERİNE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE VE ORTAK YERLERDE EKSİK VE AYIPLI İMALÂT BULUNUP BULUNMADIĞI - DAVA KONUSU SON BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAMAMININ YÜKLENİCİ ŞİRKET ADINA TESCİLİNE KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD15
2008/13540 2011/418 - REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASI İLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA SUÇU - HAPİS CEZASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SINIRIN İKİ YILA ÇIKARILMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ OLMA KOŞULUNUN KALDIRILMASI - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞI Yargıtay-CD5
2007/13574 2011/486 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASININ ŞARTLARI- HAKİM DURUMDA OLAN TEŞEBBÜSÜN REKABETİ KISITLAYICI KARAR VE UYGULAMALARDAN KAÇINMASI YÖNÜNDE BAŞKANLIK TARAFINDAN GÖRÜŞ YAZISI GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ Danıştay-D13
2010/10448 2011/877 - TAZMİNAT DAVASI - HATIR TAŞIMASI YAPILDIĞI - İNDİRİM YAPILMASININ ZORUNLU OLMADIĞI - TAZMİNATTAN UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ - YAPILMAMASININ GEREKÇELERİNİN KARARDA TARTIŞILMASI ZORUNLULUĞU Yargıtay-HD17
2010/12195 2011/845 - HUKUKİ YARAR - İSTİHKAK DAVASI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ- DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ TAKİP KONUSU BORCA İCRA KEFİLİ OLDUĞU - BORÇLU SIFATINDA OLAN DAVACININ MAHCUZLAR HAKKINDA İSTİHKAK DAVASI AÇIP AÇAMAYACAĞI - DAVA TARİHİNDEN ÖNCE İSTİHKAK İDDİASINDAN VAZGEÇİLDİĞ Yargıtay-HD17
2010/12145 2011/1184 -NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI -SOYADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ -DAVACININ SOYADININ İKİNCİ KEZ DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD18
2010/5128 2011/612 - KANUNUN GÖSTERDİĞİ İSTİSNALAR HARİCİNDE HAKİM HER İKİ TARAFI İSTİMA VEYAHUT İDDİA VE MÜDAFAALARINI BEYAN ETMELERİ İÇİN KANUNİ ŞEKİLLERE TEVFİKAN DAVET ETMEDİKÇE HÜKMÜNÜ VEREMEZ- DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ Yargıtay-HD7
2010/14591 2011/1244 - İTİRAZIN İPTALİ - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - TAKAS ODALARI ARACILIĞIYLA İBRAZ EDİLEN ÇEKLER - ÇEKLERİN MUHATAP BANKADAN BAŞKA BANKALARA İBRAZ EDİLDİĞİ Yargıtay-HD19
2010/692 2011/3098 - UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU- SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK Yargıtay-CD10
2010/11127 2011/716 - CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK- KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR- KANUN YARARINA BOZMA- HÜKÜMLÜYÜ KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA- BIÇAK VEYA DİĞER ALETLERİN SAYI VEYA NİTELİK BAKIMINDAN VAHİM OLMASI Yargıtay-CD8
2010/941 2011/967 - TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA - DAVALININ KIRMIZI IŞIK YANDIĞI SIRADA HAREKET EDEREK DAVACININ İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA ÇARPTIĞI - DAVACININ YİRMİ BİR YAŞINDA OLDUĞU - DAVACI YARARINA TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ AZ OLMASI Yargıtay-HD4
2010/41378 2011/1746 - SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VE ÖRGÜT FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇLARI - SUÇ İŞLEME İRADELERİNDE DEVAMLILIK SAPTANMAMASI - UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDAN DOLAYI SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASININ İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-CD10
2010/6911 2011/745 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVANIN KISMEN KABULÜ- ARACIN PARK EDİLDİĞİ YERDEN ÇALINDIĞI -İHBARA RAĞMEN DAVALININ ZARARININ KARŞILANMADIĞI İDDİASI Yargıtay-HD7
2010/14591 2011/1244 - İTİRAZIN İPTAL DAVASI- KARŞILIKSIZ ÇEK Yargıtay-HD19
2010/22690 2011/814 - MÜTEFERRİK İŞ SAYILI KARARININ YASA YARARINA BOZULMASINA- PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK SUÇU - SANIĞIN MAHKUMİYETİNE KONU KAYDIN SİLİNMESİYLE İLGİLİ- ARŞİV KAYDININ SİLİNEMEYECEĞİ Yargıtay-CD4
2010/25586 2011/898 - İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA - ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMA OLANAĞI BULUNMASININ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA BİR ENGEL OLUŞTURAMAYACAĞI Yargıtay-CD4
2010/25444 2011/819 -RESMİ EVLENME İŞLEMİ OLMADAN DİNSEL TÖRENLE EVLENMEK SUÇU -MEDENİ YASANIN MEDENİ NİKAH İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN ANAYASA KORUMASI ALTINDA OLDUĞU Yargıtay-CD4
2008/22197 2011/815 - HAKARET - YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ - GÖREVİ YAPTIRMAMAK- DİRENME Yargıtay-CD4
2008/21890 2011/927 -YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK SUÇU -HACİZLİ MALIN TESLİM EDİLDİĞİ GİBİ USULÜNE UYGUN OLARAK MUHAFAZA EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI -YETERSİZ GEREKÇE VE EKSİK İNCELEME İLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU Yargıtay-CD4
2008/22207 2011/817 -GÖREVİ İHMAL SUÇU -HİZMETİN BELEDİYENİN DAHA AZ BİR BEDEL ÖDEYEREK YAPILIP YAPILAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ Yargıtay-CD4
2010/6593 2011/1089 ÇEK HESAP İSMİ YANLIŞLIĞI-KARŞILIKSIZ ÇEK-MENFİ TESPİT-İMZAYA İTİRAZ-ÇEK HESABI BAŞKASININ OLMASI Yargıtay-HD19
2010/22779 2011/825 - YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER Yargıtay-CD6
                         www.neohukuk.net
Esas No
Karar No
Başlık
Makam
Esas No Karar No Başlık Makam
2008/2358 2011/600 - NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/7174 2011/598 - RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK- RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME- BONODA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR Yargıtay-HD11
2010/22677 2011/1333 BARO AVUKAT GÖREVLENDİRMESİ- AVUKAT DURUŞMAYA KATILMAMASI-GÖREVİ İHMAL-- MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ Yargıtay-CD4
2010/17678 2011/642 - TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/684 2011/2020 - ORTAK KONUTUN BELİRLENMESİ İSTEMİ - KOCANIN TERK İHTARINDA KADINI DAVET ETTİĞİ KONUTUN ORTAK KONUT NİTELİĞİNDE OLMADIĞI- KADININ İHTAR KARARINA UYMAMAKTA HAKLI OLMASI - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLDUĞU Yargıtay-HD2
2010/14162 2011/1542 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - YARGILAMA MASRAFI VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNDE TALEP ŞARTININ ARANMADIĞI - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE VE YARGILAMA MASRAFINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD19
2009/118 2011/913 - 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - SİLAH RUHSAT SÜRESİ DOLAN VE SİLAH RUHSATINI YENİLETMEYEN SANIK - DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - GÖREVSİZ SULH CEZA MAHKEMESİNDE DAVAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU Yargıtay-CD8
2010/7949 2011/1467 - MENFİ TESPİT DAVASI - KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEMİ - İCRA TAKİBİNDE ALACAĞIN DAYANAĞININ GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞU - DELİL LİSTESİNDE DEFTERLERİN İNCELENMESİ VE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DEMEK SURETİ İLE YEMİN DELİLİNE DE DAYANILMIŞ OLDUĞU Yargıtay-HD19
2011/98 2011/252 - MEMURLARIN YARGILANMASI - ÇEKİMSER OY KULLANILAMAYACAĞI - ŞÜPHELİNİN ÇEKİMSER OY KULLANDIĞI - JÜRİ VE KURULLARDA HER ÜYENİN OYUNU KABUL VEYA RET YOLUYLA VERMESİ LÜZUMU - ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLDUĞU Danıştay-D1
2008/21882 2011/1223 -GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - SANIĞIN GÖREVİN GEREKLERİNE AYKIRI DAVRANDIĞI - HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİ YERİNE YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE BERAATE HÜKMOLUNMASI