MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR......
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/4251 2011/677 - İRTİKAP SUÇU - KARAKOL KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPAN SANIĞIN İŞYERİNE RUHSAT VERİLMESİ İÇİN PARA ALDIĞI - SANIĞIN İCBAR BOYUTUNA VARAN BİR DAVRANIŞI BULUNMADIĞI SUÇ VE İNCELEME TARİHLERİ ARASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN DÜŞMESİ Yargıtay-CD5
2009/2429 2011/641 - ZİMMET SUÇU - SANIĞIN NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU İŞLEDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI - CEZASININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİ - SUÇUN YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENDİĞİ - KARŞI TEMYİZ BULUNMADIĞINDAN BOZMA NEDENİ YAPILMADIĞI Yargıtay-CD5
2008/5532 2011/712 - ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI - MAĞDUR ÇOCUĞUN DİNLENMESİ SIRASINDA UZMAN BULUNDURULACAĞI - SANIKLAR HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINACAĞI - İHTİSAS KURULUNDA ÇOCUK PSİKİYATRI BULUNDURULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD5
2010/20348 2011/371 - EKSİK İNCELEME- HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ - YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU - HACZEDİLEN MENKULLERİN HACİZ İŞLEMİNİN YAPILDIĞI FABRİKANIN AYRILMAZ PARÇASI OLUP OLMADIĞI - MAHCUZLARIN TAŞINMAZ TELEF OLMADAN AYRILIP AYRILAMAYACAĞI Yargıtay-HD12
2010/10807 2011/751 -GERÇEĞE AYKIRI EVRAK TANZİM ETMEK VE KULLANMAK SUÇU -KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ -ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ Yargıtay-CD11
2010/11726 2011/1870 -BANKA KREDİSİ DOSYA VE KOMİSYON MASRAFI İADESİ- HAKSIZ ŞART - SÖZLEŞMEDE DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA TÜKETİCİDEN HERHANGİ BİR MASRAF ALINACAĞINA DAİR HÜKÜM BULUNMAMASI - HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI - PARANIN TÜKETİCİYE İADESİ Yargıtay-HD13
2010/12640 2011/241 - KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU - SUÇA KONU ÇEK FOTOKOPİSİNDE ŞİKAYETÇİYE AİT CİRONUN İPTAL EDİLMİŞ OLDUĞU - ŞİKAYETÇİNİN CİROSUNUN İPTAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ- ŞİKAYET HAKKININ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ Yargıtay-CD10
2010/15852 2011/743 - DOLANDIRICILIK - MÜLKİYET DEVRİNİN OLMAMASI - DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURU OLAN TESLİM KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ Yargıtay-CD11
2010/3414 2011/725 - ZİNCİRLEME SUÇ- SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASI- SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/13992 2011/722 - TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/11240 2011/534 - CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD5
2011/305 2011/1507 - AKTİF DAVA EHLİYETİ- TESCİLİN DAYANAĞI BELGENİN SAHTELİĞİ İDDİASI İLE YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ- DAVANIN DEFTERDARLIK VEYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ YA DA HAZİNE AVUKATININ BULUNMADIĞI YERLERDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇILABİLECEĞİ Yargıtay-HD14
2010/9891 2011/1400 - TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ İLE AKİTTE GÖSTERİLEN DEĞERİ ARASINDA FAHİŞ FARK OLDUĞU - BEDELDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAZMİNATIN BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU Yargıtay-HD1
2010/15735 2011/1089 - RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇLARI - RUHSATLI SİLAH HAKKINDA MÜSADERE DAVASINA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-CD8
2010/3437 2011/614 - TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ - YENİDEN ÇAĞRI KAĞIDI TEBLİĞ ETTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU - DAVACILAR VEKİLİNİN ON GÜNLÜK SÜREYİ GEÇİREREK BAŞVURUDA BULUNMASI - DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD8
2010/2658 2011/1057 - POLİÇE LİMİTİ - TAZMİNAT DAVASI- TOPLAM DESTEK ZARARI MİKTARI - GERÇEK ZARAR MİKTARLARININ TESPİTİ - TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİ - YAPILAN İNDİRİMİN GERÇEK ZARAR MİKTARI ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREĞİ Yargıtay-HD17
2011/71 2011/276 - SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ Danıştay-D1
2011/30 2011/1234 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - MURİS MUVAZAASINA DAYANDIĞI - MİRASBIRAKANIN KADASTRO TESPİTİNDEN ÖNCE ÖLMESİ - GENEL KURALIN İSTİSNASINI OLUŞTURDUĞU - KADASTRO TESPİTİNİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILMASI GEREKTİĞİ Yargıtay-HD1
2011/32 2011/1232 - TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACININ MUVAZAA İDDİASINI YAZILI DELİLLE İSPAT EDEMEDİĞİ - DAVACININ TEMLİK SIRASINDA HUKUKSAL EHLİYETTEN YOKSUN OLUP OLMADIĞININ ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE BELİRLENMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD1
2011/214 2011/1217 - MUHDESATLAR VE İNŞA EDENLERİN TESPİTİ GEREĞİ- ELATMANIN ÖNLENMESİ ESKİ HALİN İADESİ VE YIKIM DAVASI - NİZALI TAŞINMAZDA TÜM PAYDAŞLARI KAPSAYAN FİİLİ KULLANIM BİÇİMİNİN OLUŞUP OLUŞMADIĞI- FİİLİ KULLANIM VARSA NİZALI KISMIN KİMİN KULLANIM ALANINDA OLDUĞU Yargıtay-HD1
2011/264 2011/1109 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - TAŞINMAZIN DAVA SIRASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDİLDİĞİ - İSTEMİN TAZMİNATA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ - TAŞINMAZDA BULUNAN EVİN ÜST KATININ DEĞERİNİN TENZİL EDİLDİĞİ - ÜST KATIN DAVALI TARAFINDAN YAPTIRILDIĞI İDDİASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞ Yargıtay-HD1
2011/261 2011/1106 - TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - TAŞINMAZIN MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA AMACIYLA MUVAZAALI BİÇİMDE DEVREDİLDİĞİ - FERAGATIN KATİ HÜKMÜN HUKUKİ NETİCELERİNİ DOĞURACAĞI VE DAVANIN HER AŞAMASINDA HÜKÜM KESİNLEŞİNCEYE KADAR MÜMKÜN OLDUĞU Yargıtay-HD1
2011/278 2011/1096 - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇMASI GEREKTİĞİ- PAYINDAN AZ YER KULLANDIĞINI İLERİ SÜREN PAYDAŞ - EL ATMANIN ÖNLENMESİNİ HER ZAMAN İSTEYEBİLECEĞİ - EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE MURAZAANIN GİDERİLMESİ DAVASI - PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDA Yargıtay-HD1
2011/431 2011/1219 - EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - KİRALANAN YERİN DÜKKAN OLARAK GÖSTERİLDİĞİ - DAVA AÇILMAKLA MUVAFAKATIN KALDIRILDIĞININ KABULÜ GEREĞİ- KİRACI TARAFINDAN DÜKKAN DIŞINDAKİ YERLERİN DE KULLANILAGELDİĞİ - KİRA AKDİNİN BU YERLERİ DE KAPSADIĞININ SÖYLENEMEYECEĞ Yargıtay-HD1
2011/272 2011/1103 - YERLEŞİK YARGITAY KARARLARI - GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ - HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HUKUKİ NİTELİĞİ - TAPUNUN İPTALİ ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM DAVASI - DAVALI LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAYİN EDİLİP EDİLEMİYECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD1
2011/132 2011/1132 - TAPU İPTAL VE TERKİN DAVASI - DİĞER TARAFIN KARARI TEMYİZ ETMEDİĞİ - USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLGUSUNUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ÜZERİNDE DURULMASI ZORUNLULUĞU - YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE AVUKATLIK ÜCRETİNDEN SORUMLULUĞUN İRDELENMESİ GEREKTİĞİ Yargıtay-HD1
2011/153 2011/1130 - ECRİMİSİL İSTEĞİNİN BÖLÜNEBİLİR OLDUĞU - EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - İSTEM SAHİBİNİN MİRAS PAYI ORANINDA ECRİMİSİLİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ- DAVA KONUSU TAŞINMAZLARA HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDEN OLMAKSIZIN MÜDAHALE EDİLDİĞİ Yargıtay-HD1
2010/1186 2011/1330 - TEHDİT SUÇU- SORUŞTURMANIN HANGİ MERCİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİ - CUMHURİYET SAVCISINA YÜKLENEN MADDİ GERÇEĞİ ARAŞTIRMA SORUMLULUĞU - DOSYANIN SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-CD4
2010/1186 2011/1330 - TEHDİT SUÇU- SORUŞTURMANIN HANGİ MERCİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİ - CUMHURİYET SAVCISINA YÜKLENEN MADDİ GERÇEĞİ ARAŞTIRMA SORUMLULUĞU - DOSYANIN SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-CD4
2009/21848 2011/1936 - EVLAT EDİNME - 5 YIL EVLİ OLMA ŞARTI Yargıtay-HD2
2010/10221 2011/281 - TARHİYAT- GEÇİCİ İLMÜHABERİN HİSSE SENEDİ ÇIKARILINCAYA KADAR AYNI NİTELİKLERİ TAŞIMASI- GEÇİCİ İLMÜHABERLE YAPILAN ORTAKLIK PAYI DEVRİ NEDENİYLE YAPILAN TARHİYATTA İSABET BULUNMAMASI Danıştay-D9
2008/12377 2011/654 -EMNİYETİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU -SANIĞIN BEŞ DAKİKALIK BİR İŞİM VAR DİYEREK ALDIĞI CEP TELEFONUNU GERİ GETİRMEDİĞİ -SUÇA KONU MAL ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN DEVREDİLMEDİĞİ Yargıtay-CD11
2009/19140 2011/686 - TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2009/9304 2011/658 TÜKETİCİLERİN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI MAL VE HİZMET BEDELLERİNİ KREDİLENDİRMEYE YETKİLİ OLUP, BANKALARDA UYGULANDIĞI GİBİ TÜKETİCİLERE DOĞRUDAN NAKİT KREDİ TAHSİS EDEMEDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, "KREDİ KURUMU" NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLMEDEN,YAZILI Yargıtay-CD11
            www.neohukuk.net