MEVZUAT İÇTİHAT PROĞAMIMIZA GİRİLEN İÇTİHATLAR

2011/460 2011/1608 - PAYDAŞLAR ARASINDA ELATMA - ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - KESİNLEŞMİŞ HUSUSLARIN GÖZETİLMESİ GEREĞİ- TARAFLARIN ARALARINDA DAHA ÖNCE GÖRÜLEN DAVA DOSYASININ GETİRTİLECEĞİ - ÇEKİŞME KONUSU YERİN ÖNCEKİ DAVADAKİ İLE AYNI YER OLUP OLMADIĞI Yargıtay-HD1
2011/472 2011/1603 - HİLE İDDİASI - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN REDDEDİLMESİ GEREKTİĞİ - DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİNE KADAR BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇTİĞİ Yargıtay-HD1
2011/453 2011/1607 - EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - HARÇ KOŞULU YERİNE GETİRİLİRSE DAVAYA DEVAM EDİLMESİ GEREĞİ- EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEĞİ BAKIMINDAN DA KEŞFEN SAPTANACAK DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN PEŞİN HARCIN ALINMASI LÜZUMU Yargıtay-HD1
2011/447 2011/1612 - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVALARIN BİRBİRİNİ TAMAMLADIĞI - TEK BİR HARÇLA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ- DAVALARIN AYNI HUKUKİ NEDENLE AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILDIĞI - İKİNCİ DAVANIN ASIL DAVADA SEHVEN YER VERİLMEYEN TESCİL İSTEMİNİ İÇERDİĞİ Yargıtay-HD1
2011/561 2011/1570 - TAPU İPTALİ VE TAŞINMAZIN SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ DAVASI - TAŞINMAZIN BİR KISMININ KIYI KENAR ÇİZGİSİNE GÖRE KIYIDA KALDIĞI - HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DAVANIN GÖRÜLEBİLİRLİK KOŞULU OLMASI - HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN REDDİ Yargıtay-HD1
2011/20261 2011/641 - BANKA DAMGA VERGİSİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ -TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Yargıtay-HD12
2008/10435 2011/1569 - SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ- CEZA KANUNUNUN ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİSİ- YARGITAYCA DAVANIN ESASINA HÜKMEDİLECEK HALLER, HUKUKA AYKIRILIĞIN DÜZELTİLMESİ- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME- HAKSIZ REKABETTE İYİNİYET KAİDELERİNE AYKIRI HAREKE Yargıtay-CD7
2009/1629 2011/1702 - İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU- İMAR KANUNUNUN KAPSAMI- YAPI RUHSATI Yargıtay-CD4
2010/21315 2011/2363 - KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - MAHALLİNDE KEŞİF YAPILARAK MEVCUT DUVARIN YIKILMAYAN BÖLÜMÜ GÖZLEMLENEREK YIKILAN DUVARIN KAÇ GÜNDE YAPILABİLECEĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ - BASİT TAŞ DUVAR NİTELİĞİNDEKİ YAPIYA FAZLA BEDEL TAKDİRİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD5
2010/22576 2011/1865 - NAFAKA DAVASI - HİÇ BİR MALVARLIĞI VE GELİRİ BULUNMAYAN DAVALIYA EĞİTİMİ SONA ERİNCEYE KADAR DAVACI BABANIN BAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-HD3
2009/8352 2011/1706 - ALACAK DAVASI - KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEK - BANKANIN ÖDEMEKLE SORUMLU OLDUĞU MİKTAR - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ Yargıtay-HD11
2010/3002 2011/2105 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ASIL BORÇLU VE KEFİLLERİN BANKADAN ALINAN KREDİ NEDENİYLE MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL DURUMUNDA OLDUKLARI - DAVACININ HİSSESİNDEN FAZLA ÖDEDİĞİ VE DAVALININ HİSSESİNE İSABET EDEN BORÇ MİKTARI KADAR RÜCU HAKKI OLDUĞU Yargıtay-HD13
2010/20783 2011/1840 - KİRANIN TENZİLİ DAVASI - GÖREV YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ- ÜST KATTAKİ DAİRENİN BANYOSUNDAN SU SIZDIĞI - ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ÜST KAT DAİREYE GİRİŞ İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - DAVANIN DEĞERİ İTİBARİYLE DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAS Yargıtay-HD3
2010/20402 2011/375 ŞİKAYET DAVASI -MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI -USULSÜZ TEBLİGAT -ŞİKAYET KABUL EDİLEREK ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞ Yargıtay-HD12
2010/28285 2011/1110 -YAĞMA SUÇU -YAĞMA SUÇUNUN KONUSUNU OLUŞTURAN PARANIN ÖZEL HUKUK DAVASI YOLUYLA SANIKTAN TALEP EDİLEBİLECEĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ Yargıtay-CD6
2009/8459 2011/1487 CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNİ BAĞLAMAMASI Yargıtay-HD11
2010/16869 2011/868 - HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD11
2010/4312 2011/659 - RUH SAĞLIĞINI BOZACAK VE ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI - MAĞDURENİN RUH VEYA BEDEN SAĞLIĞININ BOZULUP BOZULMADIĞI - YETERSİZ RAPORLARA DAYANILARAK KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-CD5

           www.neohukuk.net
2011/440 2011/440 - TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI - DAVALILAR HAKKINDAKİ DAVANIN İNCELENMESİ GEREĞİ- DAVALILARDAN BİRİSİNİN ÖLÜ OLMASININ DİĞER DAVALILAR HAKKINDAKİ DAVANIN REDDİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ Yargıtay-HD1
2011/579 2011/1659 - MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI - MİRAS BIRAKANIN ASIL İRADE VE AMACININ KESİN BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASI GEREĞİ - GİZLENEN BU YÖNDEKİ DELİLLERİN EKSİKSİZ TOPLANILMASI VE DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU Yargıtay-HD1
2010/6188 2011/798 -KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU -KIZ MESELESİNDEN ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ NEDENİYLE SANIĞIN TAHRİK ALTINDA MAĞDURU BIÇAKLAMASI - GÖNÜLLÜ VAZGEÇME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD11
2010/16963 2011/2486 - KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASI Yargıtay-HD5
2009/33778 2011/2926 - KASTEN YARALAMA SUÇU Yargıtay-CD2
2010/1778 2011/394 - 8.000.000 TL 'SİNİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA ÖZEL FİNANS KURUMLARI ARACI KILINARAK YAPILMASI Danıştay-D9
2010/11237 2011/2718 - TANIMA VE TENFİZ DAVASI- YABANCI MAHKEMECE VERİLEN VELAYETE İLİŞKİN KARARIN İCRA OLUNABİLMESİ- İLAMIN VERİLDİĞİ AMERİKAN EYALETİNDE YABANCI İLAMLARIN TENFİZİNİ MÜMKÜN KILAN BİR KANUN HÜKMÜ VEYA FİİLİ UYGULAMANIN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ Yargıtay-HD2
2010/331 2011/395 - TARHİYATIN TERKİNİ İSTEMİ - MÜKELLEF HAKKINDA DÜZENLENEN YOKLAMA FİŞİNE GÖRE BELİRTİLEN ADRESTE BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ TESPİTTEN HAREKETLE DAVACIYA DÜZENLENDİĞİ FATURALARIN GERÇEK BİR MAL VE HİZMET TESLİMİNE DAYANMADIĞINA KARİNE TEŞKİL ETMEYECEĞİ Danıştay-D9
2008/3312 2011/727 - BİR GÜNLÜK AYLIK KESİMİ CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - HIRSIZLIĞIN DAVACININ GÖREV BÖLGESİNDE OLDUĞU - DAVACININ GÖREV ALANININ HIRSIZLIĞIN YAPILDIĞI İŞYERİ ÖNÜNDE SABİT OLMADIĞI - DAVACININ İŞİNİ SAVSAKLADIĞINA İLİŞKİN KANIT OLMADIĞI Danıştay-D12
2010/7288 2011/1966 - İPOTEĞİN FEKKİ VE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - İPOTEĞİN BANKAYA KARŞI DOĞMUŞ VE DOĞACAK TÜM BORÇLARININ TEMİNATI OLARAK VERİLDİĞİ - BANKANIN İPOTEĞİN FEKKİ İÇİN ONAY VERMEKTEN VAZGEÇTİĞİ - İPOTEĞİN KALDIRILMAMASINDA HUKUKA AYKIRI BİR DURUMUN BULUNMADI Yargıtay-HD19
2008/34 2011/1283 - RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU - KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIM OLARAK KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ALTI AY SÜREYLE ÇALIŞTIRILMAYA HÜKMEDİLDİĞİ - SANIĞIN RIZASI ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-CD8
2009/19 2011/1284 - 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - TABANCA BULUNDURMA RUHSATININ İPTALİ ÜZERİNE GEREKLİ DEVİR İŞLEMLERİNİ YAPMAYAN SANIK - DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN SULH CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - GÖREVSİZ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU Yargıtay-CD8
2011/1034 2011/912 - TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU BİRDEN ÇOK KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERMEK SUÇU - LEHE YASA UYGULAMASI - SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI Yargıtay-CD9
2008/17189 2011/2141 - 2313 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SANIĞIN YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DAVRANIŞLARI OLUMLU GÖRÜLEREK İNDİRİM YAPILDIĞI FAKAT DURUŞMADAKİ DAVRANIŞLARI OLUMSUZ NİTELENDİRİLİP ÇELİŞKİ YARATILMASI - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMAMASI Yargıtay-CD7