DAVA DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN BİNANIN MÜSADERESİNE İLİŞKİN OLUP, CEZAİ MÜEYYİDE GEREKTİREN BİR HUSUS BULUNMAMAKTADIR. MÜDAHİL İDARE LEHİNE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ YANINDA MAKTU VEKALET ÜCRETİNE DE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR
YARGITAY
3. Ceza Dairesi 2005/12582 E.N , 2006/4481 K.N.

İlgili Kavramlar
       www.neohukuk.net
VEKALET ÜCRETİ

Özet
DAVA DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN BİNANIN MÜSADERESİNE İLİŞKİN OLUP, CEZAİ MÜEYYİDE GEREKTİREN BİR HUSUS BULUNMAMAKTADIR. MÜDAHİL İDARE LEHİNE NİSBİ VEKALET ÜCRETİ YANINDA MAKTU VEKALET ÜCRETİNE DE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.İçtihat Metni

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Dava değeri para ile ölçülebilen binanın müsaderesine ilişkin olup, cezai müeyyideyi gerektiren bir husus bulunmadığından,

Müdahil idare lehine nisbi vekalet ücreti yanında maktu vekalet ücretine de hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK.nun 322. maddesi uyarınca 150.000.000 TL. maktu vekalet ücretinin karardan kaldırılması suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 17.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.