MALA ZARAR VERME ( Yangın İhtimali Üzerine Sanıkların Kapı Kilidini Kırıp İçeri Girme Eylemleri - Beraat Yerine Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği/Zorunluluk Hali )

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15262                  www.neohukuk.net

K. 2010/6954

T. 8.6.2010

• MALA ZARAR VERME ( Yangın İhtimali Üzerine Sanıkların Kapı Kilidini Kırıp İçeri Girme Eylemleri - Beraat Yerine Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği/Zorunluluk Hali )

• ZORUNLULUK HALİ ( Yangın İhtimali Üzerine Sanıkların Kapı Kilidini Kırıp İçeri Girme Eylemleri - Mala Zarar Verme/Beraat Yerine Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )

5237/m.

25/2, 151

 

 

ÖZET : Sanayi sitesinde yangın çıkma ihtimali üzerine, tehlikeyi önlemek amacıyla, güvenlik görevlilerini yerinde bulamayan sanıkların kapı kilidini kırıp içeri girme eylemlerinin zorunluluk hali etkisiyle işlendiğinin kabulü ile beraat yerine, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer itirazlarının reddine,

Ancak;

Organize sanayi sitesinde yangın çıkma ihtimali üzerine tehlikeyi önlemek amacıyla sanayi sitesine gelen sanıkların sitenin güvenlik görevlilerini yerinde bulamayınca kapının kilidini kırarak içeriye girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, eylemin zorunluluk hali etkisiyle işlenmesi karşısında haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle ( BOZULMASINA ), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden "suçun yasal unsurları oluşmadığından müsnet suçtan beraatlerine" kısmı çıkarılarak "eylemlerini zorunluluk hali nedeniyle gerçekleştirdikleri anlaşıldığından sanıklar hakkında CMK'nın 223/3-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına" denilmek suretiyle hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), 08.06.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.