SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAĞANDASINI YAPMA ( Amaç ve Stratejisi Şiddet ve Terör Olduğu Bilinen PKK Örgütünün Propağandasını Yapan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2008/10402                    www.neohukuk.net

K. 2010/6653

T. 1.6.2010

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAĞANDASINI YAPMA ( Amaç ve Stratejisi Şiddet ve Terör Olduğu Bilinen PKK Örgütünün Propağandasını Yapan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )

• PKK ÖRGÜTÜNÜN PROPAĞANDASINI YAPMA ( Amaç ve Stratejisi Şiddet ve Terör Olduğu Bilinen PKK Örgütünün Propağandasını Yapan Sanığın Eyleminin Silahlı Terör Örgütünün Propağandasını Yapma Suçunu Oluşturduğu )

• SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Düzenlenen Gösterilerin Amacı ve Sanığın Attığı Sloganların İçeriğine Göre Eylemlerin Suçu ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Silahlı Terör Örgütünün Propağandasını Yapma - İddianameyle Dava Açılıp Hukuki Kesinti Oluştuktan Sonra Bir Ay Arayla Gerçekleştirdiği Eylemler ve Gerçekleştiriliş Biçimine Göre Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Hareket Etmesi Nedeniyle Uygulanması Gerektiği )

5237/m.

43, 215, 220/8

 

3713/m.

7/2

 

ÖZET : Amaç ve stratejisi şiddet ve terör olduğu bilinen PKK örgütünün propağandasını yapan sanığın eylemi, silahlı terör örgütünün propağandasını yapma suçunu oluşturur.

Düzenlenen gösterilerin amacı ve sanığın attığı sloganların içeriğine göre, eylemlerin suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. İddianameyle dava açılıp hukuki kesinti oluştuktan sonra bir ay arayla gerçekleştirdiği eylemler ve gerçekleştiriliş biçimine göre sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında hareket ettiği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında 28.04.2005 tarihli eylem ile ilgili olarak verilen hükme yönelik yapılan incelemede;

Amaç ve stratejisi şiddet ve terör olduğu herkes tarafından bilinen PKK örgütünün propağandasını yapan sanığın eyleminin 3713 sayılı Kanun'un suç tarihinde yürürlükte olan 7/2. maddesinde tanımlanan silahlı terör örgütünün propağandasını yapma suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- 30.09.2005, 16.01.2006 ve 14.02.2006 tarihli eylemlerle ilgili olarak kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a- Anılan tarihlerde düzenlenen gösterilerin amacı ve sanığın attığı sloganların içeriği de nazara alındığında, eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nun 215. maddesinde tanımlanan suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,

b- Sanık hakkında 30.09.2005 tarihli eylemden ayrı bir iddianame ile dava açılması nedeniyle hukuki kesinti oluştuğu ve bu eylemin ayrı suç oluşturacağında kuşku yok ise de; dosya kapsamına göre somut olayda 16.01.2006 ve 14.02.2006 tarihli eylemlerin gerçekleştiriliş biçimi ve zaman aralığı da dikkate alındığında sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında hareket ettiği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 01.06.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.