KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK SURETTE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına Ateş Etmesi )

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2008/11759                    www.neohukuk.net

K. 2010/6640

T. 3.5.2010

• SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına - Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etme Suçu )

• KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK SURETTE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına Ateş Etmesi )

• FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına Ateş Etmesi - Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermek )

5237/m.

44, 151/1, 170/1-a

 

ÖZET : Sanığın lokantada hesap nedeniyle çıkan tartışma üzerine dışarı çıkıp müştekiye ait işyerinin camlarına silahla ateş etme eylemi korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde silahla ateş etme suçunu oluşturur.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak:

Sanığın lokantada aralarında hesap nedeniyle çıkan tartışma üzerine dışarı çıkıp ikinci katta bulunan müştekiye ait işyerinin camlarına silahla ateş etmekten ibaret eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın 44. maddesi uyarınca aynı Yasa'nın 170/1-a madde ve fıkrasında düzenlenen korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde silahla ateş etme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde anılan Yasa'nın 151/1 ve 170/1-a madde ve fıkraları ile ayrı ayrı hüküm kurulması,

Uygulamaya göre de;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesindeki koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.