ATEŞLİ SİLAHIN TABANCA SAYILABİLMESİ ( Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı - 52.5 cm Silahın 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2008/13161                        www.neohukuk.net

K. 2010/6061

T. 15.4.2010

• ATEŞLİ SİLAHIN TABANCA SAYILABİLMESİ ( Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı - 52.5 cm Silahın 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )

• RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Ateşli Silahın Tabanca Sayılabilmesi İçin Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı )

• TABANCA NİTELİĞİ ( Ateşli Silah - Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı )

6136/m.

13/1

 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik/m. 2/f

ÖZET : Barut veya bu türden patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahların tabanca sayılabilmesi için namlu uzunluğunun, fişek yatağı hariç 30 cm'den, tüm uzunluğunun ise 50 cm 'den fazla olamayacağı gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 06.12.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin ( f ) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, barut veya bu nev'iden patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahların 6136 sayılı Yasa kapsamında tabanca sayılabilmesi için namlu uzunluğunun fişek yatağı hariç 30 cm'den, tüm uzunluğunun 50 cm'den fazla olamayacağı kuralı getirilmiş olmakla; 11.01.2008 tarihli B... Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü raporunda toplam uzunluğu 52.5 cm olduğu belirtilen suça konu silahın bu nedenle 6136 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 15.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.