KAMU DAVASINA KATILMA ( Duruşmadan Haberdar Edilme ve Kamu Davasına Katılma Hakkına Sahip Şikayetçiye Duruşmalara Katılıp Şikayetçi Olduğunu Bildirmesine Rağmen Yasal Hakları Hatırlatılıp Müdahale Talebinde Bulunma İmkanı Verilmemesinin Doğru Olmadığ

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1608                        www.neohukuk.net

K. 2010/10524

T. 29.6.2010

• KAMU DAVASINA KATILMA ( Duruşmadan Haberdar Edilme ve Kamu Davasına Katılma Hakkına Sahip Şikayetçiye Duruşmalara Katılıp Şikayetçi Olduğunu Bildirmesine Rağmen Yasal Hakları Hatırlatılıp Müdahale Talebinde Bulunma İmkanı Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

• ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI ( Duruşmadan Haberdar Edilme ve Kamu Davasına Katılma Hakkına Sahip Şikayetçiye Yasal Hakları Hatırlatılıp Müdahale Talebinde Bulunma İmkanı Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

• MÜDAHALE TALEBİ ( Duruşmadan Haberdar Edilme ve Kamu Davasına Katılma Hakkına Sahip Şikayetçiye Duruşmalara Katılıp Şikayetçi Olduğunu Bildirmesine Rağmen Yasal Hakları Hatırlatılıp Müdahale Talebinde Bulunma İmkanı Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

5271/m.

234, 237/1, 238/1

 

ÖZET : Duruşmadan haberdar edilme ve kamu davasına katılma hakkına sahip şikayetçiye, duruşmalara katılıp şikayetçi olduğunu bildirmesine rağmen, yasal hakları hatırlatılıp, müdahale talebinde bulunma imkanı verilmemesi doğru değildir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargılama aşamasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK'nın 234. maddesine göre mağdur ile şikayetçinin soruşturma ve kovuşturma evresinde hakları düzenlenmiş olup, kovuşturma evresinde en başta duruşmadan haberdar edilme ve kamu davasına katılma hakkının sayıldığı ve anılan maddenin 3. fıkrasında bu hakların, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp, açıklanıp bu hususun tutanağa yazılacağının belirtildiği, 237/1. maddesinde "Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilecekleri" ve 238/1. maddesinde ise "katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olacağı" hükümleri karşısında; duruşmalara katılan duruşmada şikayetçi olduğunu bildiren şikayetçi vekiline yasal hakları hatırlatılıp müdahale talebinde bulunma imkanı tanınmadan, hak kaybı sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.06.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.