ÇEKİN SİLAHLA ALINMASI ( Yakınanın Ödeme Yapılırsa Çeki Vereceğini Söylemesi Üzerine Sanıklardan Birinin Çıkardığı Silahı Boynuna Dayaması - Yakınanın Elini Kaldırması Üzerine Cebindeki Çeki Alıp Çek Bedeli Yerine Senet Verme Eyleminde Yağma Suçunun

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2006/10215               www.neohukuk.net

K. 2010/3599

T. 1.4.2010

• YAĞMA ( Yakınanın Ödeme Yapılırsa Çeki Vereceğini Söylemesi Üzerine Sanıklardan Birinin Çıkardığı Silahı Boynuna Dayaması - Yakınanın Elini Kaldırması Üzerine Cebindeki Çeki Alıp Çek Bedeli Yerine Senet Verme Eyleminde Suçun Oluştuğu )

• ÇEKİN SİLAHLA ALINMASI ( Yakınanın Ödeme Yapılırsa Çeki Vereceğini Söylemesi Üzerine Sanıklardan Birinin Çıkardığı Silahı Boynuna Dayaması - Yakınanın Elini Kaldırması Üzerine Cebindeki Çeki Alıp Çek Bedeli Yerine Senet Verme Eyleminde Yağma Suçunun Oluştuğu )

5237/m.

148, 149/1

 

ÖZET : Sanıkların yakınanda bulunan çeki istedikleri, yakınanın ödeme yapılırsa çeki vereceğini söylemesi üzerine sanıklardan birinin çıkardığı silahı boynuna dayayarak, "bir basmamla 9 tane hissedersin " dediği, yakınanın elini kaldırması üzerine cebindeki çeki alıp çek bedeli yerine senet verme eylemlerinin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanıkların, yakınanın çalıştığı Y... Elektronik adlı firmadan 01.01.2004 tarihinde 30 adet bilgisayar aldıkları, karşılığında 7.500.00 ve 12.024.00 TL bedelli iki adet çek verdikleri, 7.500.00 TL bedelli çeki gecikmeli olarak ödedikleri, 12.024.00 TL bedelli çeki elden ödeyeceklerini söyledikleri için yakınanın olay günü İstanbul'dan Edirne'ye gittiği, sanık Mehmet'e ait karate salonunda saat 18.00 sıralarında tahsilat konusunu konuşurken, anılan sanığın yakınandan çeki vermesini istediği, yakınanın ödeme yapılırsa çeki vereceğini söylemesi üzerine, sanık Mahmut'un tabanca çıkartıp boynuna dayayarak "bir basmamla 9 tane hissedersin" dediği, yakınanın ellerini yukarıya kaldırdığı, adı geçen sanığın yakınanın ceplerini karıştırarak çeki aldığı, sanıkların yakınana çekin yerine altı adet 2.000.00 TL bedelli senet verdiklerinin anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde uygulama yapılması,

2- Kabule göre de:

Hükümlülüğün yasal sonucu olarak sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mehmet ve Mahmut savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi ( BOZULMASINA ), ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 01.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.