Sanıklara İlişkin Eski Karar Kesinleştiğinden Yeniden Kurulan Hükümlerin Hukuki Değeri Bulunmadığı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/11536                                           www.neohukuk.net

K. 2009/10535

T. 29.5.2009

• KESİN HÜKÜM ( Sanıklara İlişkin Eski Karar Kesinleştiğinden Yeniden Kurulan Hükümlerin Hukuki Değeri Bulunmadığı )

• HUKUKİ DEĞERİ BULUNMAYAN HÜKÜM ( Sanıklara İlişkin Eski Kararın Kesinleşmesi - Yeniden Kurulan Hüküm )

5271/m. 291

ÖZET : Sanıklara ilişkin eski karar kesinleştiğinden, yeniden kurulan hükümlerin hukuki değeri bulunmamaktadır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : 1- Sanıklar Ferit, Cengiz ve Nevzat'a ilişkin eski karar kesinleştiği halde yeniden kurulan hükümlerin hukuki değeri bulunmadığı anlaşıldığından, sanıklar Ferit ve Nevzat müdafiileri ile sanık Cengiz'in temyiz davası isteği hakkında bir karar vermeye yer olmadığına,

2- Öbür sanıklara ilişkin hükümlere yönelik temyize gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Suçun oluştuğu tarihe göre temyiz süreci içinde dava zamanaşımının gerçekleştiği, anlaşıldığından sanıklar Yaşar ve Hasan müdafiinin temyiz nedenleri yerinde bulunmakla,

SONUÇ : Sanık yararına olduğu anlaşılan 765 sayılı TCY'nin 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CYY'nin 223. maddeleri uyarınca, tebliğnameye uygun olarak KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE, 29.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.