KASTEN YARALAMA ( Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde - TCK. Md. 87/3'de Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2008/3327                               www.neohukuk.net

K. 2010/9151

T. 26.5.2010

• KASTEN YARALAMA ( Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde - TCK. Md. 87/3'de Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )

• YARALAMANIN HAYAT FONKSİYONLARINA ETKİSİ ( TCK. Md. 87/3'de Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği - Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama - TCK. Md. 87/3'de Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )

5237/m. 7, 87/3

ÖZET : Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı raporuna göre, mağdurun yaralanma sonucu sol fibula kemiğinde kırık meydana geldiği, bu nedenle yaşamının tehlikeye maruz kalmayıp kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin orta ( 3 ) derecede olduğu belirtildiğine göre, 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesinde yapılan değişiklik karşısında sanığın durumu yeniden değerlendirilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; sanık hakkında şartları bulunmadığından 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesinin tatbiki mümkün görülmemiştir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasa'nın 13/1. maddesinden kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanık müdafiinin temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve uygulamaya göre yerinde görülmediğinden, reddiyle hükmün istem gibi ( ONANMASINA ),

2- Sanık hakkında yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın 02.03.2006 tarih ve 52 raporuna göre mağdurun yaralanması sonucu sol fibula kemiğinde kırık meydana geldiğinin, bu nedenle yaşamının tehlikeye maruz kalmayıp kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin orta ( 3 ) derecede olduğunun belirtilmesi karşısında, hükümden sonra 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa'nın 4. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 87/3. maddesinde yapılan değişiklik nazara alınarak sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 26.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.