ERTELİ ADLİ PARA CEZASI ( TCK'da Aynen İnfazına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı - Düzenlemenin Ancak Hapis Cezalarına Yönelik Hükümlerle İlgili Olarak Uygulanabileceği )

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9789                                           www.neohukuk.net

K. 2010/8524

T. 12.5.2010

• ERTELİ ADLİ PARA CEZASI ( TCK'da Aynen İnfazına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı - Düzenlemenin Ancak Hapis Cezalarına Yönelik Hükümlerle İlgili Olarak Uygulanabileceği )

• ADLİ PARA CEZASI ( Erteli - TCK'da Aynen İnfazına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )

5237/m. 51/7

ÖZET : 5237 sayılı Yasa'da erteli adli para cezalarının aynen infazına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı gözetilmelidir. Erteli cezanın aynen infazına dair mevcut düzenleme ancak hapis cezalarına yönelik olarak kurulan hükümlerle ilgili olarak uygulanabilir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların REDDİNE,

Ancak;

5237 sayılı TCK'da erteli adli para cezalarına dair ilamların aynen infazına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, aynı Kanun'un 51/7. maddesinde belirtilen erteli cezanın aynen infazına dair mevcut düzenlemenin ise ancak hapis cezalarına yönelik olarak kurulan hükümlerle ilgili olarak uygulanabileceği nazara alınmadan Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2000/130 esas, 2000/707 karar sayılı ilamı ile verilen erteli ağır para cezasının aynen infazına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK'nın 322. maddesi gereğince, hükümden erteli para cezasının aynen infazına ilişkin paragrafın çıkarılması suretiyle hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), 12.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.