ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA ( Çocuğun Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülkeye İade Edilmesi İçin Önceden Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülke Makamlarından Alınmış Velayete veya Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Bir Kararın Varlığı Gerekmediği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

 

 

E. 2010/124                               www.neohukuk.net

K. 2010/11846

T. 15.6.2010

• ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA ( Çocuğun Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülkeye İade Edilmesi İçin Önceden Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülke Makamlarından Alınmış Velayete veya Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Bir Kararın Varlığı Gerekmediği )

 

• ÇOCUĞ

UN MUTAD MESKENE İADESİ ( Uluslararası Çocuk Kaçırma - İade Edilmesi İçin Önceden Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülke Makamlarından Alınmış Velayete veya Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Bir Kararın Varlığı Gerekmediği )

 

• VELAYET HAKKININ İ

HLALİ ( Uluslararası Çocuk Kaçırma - Çocuğun Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülkeye İade Edilmesi İçin Önceden Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülke Makamlarından Alınmış Velayete veya Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Bir Kararın Varlığı Gerekmediği )

 

5717/m.12, 13

 

 

4461 Sayı

lı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme/m. 1, 13,15

 

ÖZET : Uluslararası

Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu Devletçe tanınması veya tenfız edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

 

DAVA : Taraflar arası

ndaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : Uluslararası

Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek, mutad meskeninin bulunduğu ülkeden, diğer bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına ( Söz. md. 1 ) yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskenin bulunduğu ülkeye iade edilmesini sağlamaya yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için, önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu Devlette tanınması veya tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. ( Söz. md. 15 )

 

Yapı

lan soruşturma ve toplanan delillerden davalı annenin 2005 yılı Ağustos ayında müşterek çocuk Meryemana'yı da alıp, kayınbaba ve kayınvalidesiyle birlikte izin amaçlı Türkiye'ye getirdiği ve izin süresinin bitiminde kendisi Almanya'ya dönmediği gibi çocuğu da babanın kanundan doğan velayet hakkını ihlal etmek suretiyle haksız olarak alıkoyduğu anlaşılmaktadır. İade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya geri dönmesinin çocuğu fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin ( Söz. md. 13/b ) varlığı kanıtlanamadığına göre isteğin kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarı

da gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.