BOŞANMA DAVASI - KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ- CEVAP DİLEKÇESİNİN KARŞILIK DAVA DİLEKÇESİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - USULÜNE UYGUN OLARAK AÇILMIŞ KARŞILIK YA DA BİRLEŞEN DAVA BULUNMADIĞI
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 2

                                          www.neohukuk.net
Tarih 17.03.2011
Esas No 2011/1570
Karar No 2011/4784

- BOŞANMA DAVASI - KARARIN BOZULMASI GEREKTİĞİ- CEVAP DİLEKÇESİNİN KARŞILIK DAVA DİLEKÇESİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - USULÜNE UYGUN OLARAK AÇILMIŞ KARŞILIK YA DA BİRLEŞEN DAVA BULUNMADIĞI

Özet

DAVALI KOCA, BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. USULÜNE UYGUN OLARAK AÇILMIŞ KARŞILIK YA DA BİRLEŞEN DAVASI BULUNMAMAKTADIR. MAHKEMECE, CEVAP DİLEKÇESİNİN KARŞILIK DAVA DİLEKÇESİ OLARAK KABUL EDİLEREK BOŞANMAYA KARAR VERİLMİŞ OLMASI, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm karşılık dava kusur ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1 - Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2 - Davalı koca cevap dilekçesiyle, boşanmaya karar verilmesini talep etmiştir. Usulüne uygun olarak açılmış karşılık ya da birleşen davası bulunmamaktadır. Mahkemece cevap dilekçesinin karşılık dava dilekçesi olarak kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş olması usul ve