KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP - ZAMANAŞIMI - SON İŞLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESECEK HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI - ZAMANAŞIMININ OLUŞTUĞU - İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12              www.neohukuk.net


Tarih 24.03.2011
Esas No 2010/23674
Karar No 2011/4447

- ŞİKAYET DAVASI - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP - ZAMANAŞIMI - SON İŞLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESECEK HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI - ZAMANAŞIMININ OLUŞTUĞU - İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ

Özet

SOMUT OLAYDA MUTERİZ BORÇLU ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN SON İŞLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESECEK HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINDAN ZAMANAŞIMININ OLUŞTUĞU DÜŞÜNÜLEREK İSTEMİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ÜÇ YILLIK SÜRENİN DOLMADIĞINDAN BAHİSLE DAVANIN REDDİNE DAİR HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.İçerik

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine konu edilen bonolarda şikayetçi borçlu şirket ciranta konumundadır. TTK'nun 661/2. maddesi gereğince hamil tarafından ciranta hakkında bonoya dayalı olarak yapılacak takipte müddetinde keşide edilen protesto tarihinden veya senette kaydı varsa vadenin bittiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle müruru zamana uğrar. (HGK'nun 02/05/2007 tarih ve 2007/12-230 Esas sayılı kararı)