CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA- SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR- HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME
T.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 5


                                              www.neohukuk.net
Tarih 29.03.2011
Esas No 2011/1305
Karar No 2011/2454

- CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA- SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR- HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI- TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME

Özet

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNDAN SANIK KADİR'İN YAPILAN YARGILANMASI SONUNDA; EYLEMİNİN CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNUN KABULÜ İLE MAHKÜMİYETİNE DAİRİçerik

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan sanık Kadir B........’nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkümiyetine dair, Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.12.2007 gün ve 2006/408 Esas, 2007/1250 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın tekerrüre esas alınan hükümlülüğünün 2 yılın altındaki hapse ilişkin olması ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında; hükmü veren mahkemece 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi uyarınca, söz konusu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunlu olduğu dikkate alındığında, sözü edilen hükümlülükten dolayı uyarlama kararı verilip verilmediği araştırılıp sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı ve CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.