KISA KARARA AYKIRI BİÇİMDE OLUŞTURULAN GEREKÇELİ KARARIN HUKUKİ DEĞER TAŞIMAMASI MAHKEMECE ÇELİŞKİYİ KALDIRMAK SURETİYLE VİCDANİ KANAATİNE GÖRE KARAR VERİLMEK ÜZERE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 13.04.2011
Esas No 2011/567
Karar No 2011/4688

- İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI - KISA KARARA AYKIRI BİÇİMDE OLUŞTURULAN GEREKÇELİ KARARIN HUKUKİ DEĞER TAŞIMAMASI - MAHKEMECE ÇELİŞKİYİ KALDIRMAK SURETİYLE VİCDANİ KANAATİNE GÖRE KARAR VERİLMEK ÜZERE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

Özet

ASIL OLAN KISA KARAR OLUP BUNA AYKIRI BİÇİMDE OLUŞTURULAN GEREKÇELİ KARAR HUKUKİ BİR DEĞER TAŞIMAMAKTADIR. BU NEDENLE MAHKEMECE BOZMADAN ÖNCEKİ KARARLA BAĞLI OLMAKSIZIN ÇELİŞKİYİ KALDIRMAK SURETİYLE VİCDANİ KANAATİNE GÖRE KARAR VERİLMEK ÜZERE KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR.İçerik

Dava: İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, itirazın kaldırılması, %40 tazminat ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Asıl olan duruşma tutanağına yazılıp taraflara tefhim olunan karardır. Tefhim ile birlikte yargılamadan elini çekmiş olan hakim tefhim ettiği kararı taraflara tebliğ etmek durumundadır. Sonradan yazılan gerekçeli kararın kısa karara uygun olması zorunludur. 10.04.1992 tarih, 1991-7 Esas 1992-4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, tefhim edilen kısa kararla gerekçeli kararın uyum içinde olmasının gerektiği öngörülmüştür. Asıl talepler bakımından kısa kararda hükmedilmeyen bir hak ve yükümlülüğün gerekçeli kararda hüküm altına alınmış olması veya tersi bir durumun çelişki teşkil etmediğini söylemek olanaklı değildir. İçtihadı Birleştirme Kararında; çelişkinin varlığı tespit edildiği takdirde, başka hiçbir incelemeye gerek görülmeksizin ve tarafların bu konuyu temyiz sebebi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın kararın salt bu nedenle bozulması gerektiğine işaret edilmiştir.

Olayımızda; hükmün tefhim edildiği 13.11.2008 tarihli kısa kararda, karar verilmiş iken, gerekçeli kararda karar verilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki oluşturulmuştur. Asıl...............
Sonuç: ...........................................................