- ŞİKAYET DAVASI - TAPU MEMURLUĞUNDA KURULAN İPOTEK SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE KEFALET SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEĞİ - HEM İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HEM DE MÜTESELSİL KEFİL SIFATIYLA BORÇLANILDIĞI - İPOTEK PARAYA ÇEVRİLMEDEN KEFİLLER HAKKINDA TAKİP YAPILABİL
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                         www.neohukuk.net


Tarih 05.05.2011
Esas No 2010/27682
Karar No 2011/437

- ŞİKAYET DAVASI - TAPU MEMURLUĞUNDA KURULAN İPOTEK SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE KEFALET SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEĞİ - HEM İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HEM DE MÜTESELSİL KEFİL SIFATIYLA BORÇLANILDIĞI - İPOTEK PARAYA ÇEVRİLMEDEN KEFİLLER HAKKINDA TAKİP YAPILABİLECEĞİ

Özet

İPOTEK RESMİ SENEDİNDE YER ALAN KEFALET AKDİ, YASAL KOŞULLARI TAŞIDIĞINDAN GEÇERLİDİR. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN, TAPU MEMURLUĞUNDA KURULAN İPOTEK SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE YAPILMASINDA YASAYA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE, ŞİKAYETÇİ BORÇLULAR, HEM İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ, HEM DE MÜTESELSİL KEFİL SIFATIYLA SORUMLULUK ALTINA GİRMİŞ BULUNMAKTADIRLAR. İPOTEK AKDİ İÇERİĞİNDE KEFALETİN MÜTESELSİL OLDUĞUNUN YAZILMASINA GÖRE, ŞİKAYETÇİ BORÇLULAR MÜTESELSİL KEFİL OLUP, ALACAKLI TARAFINDAN ASIL BORÇLUYA MÜRACAAT VE REHİNLERİ NAKDE TAHVİL ETTİRMEDEN EVVEL KEFİL ALEYHİNE TAKİP YAPMASI MÜMKÜN BULUNDUĞUNDAN, BORÇLULAR HAKKINDA USULSÜZ TAKİP YAPILDIĞINDAN BAHİSLE HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR.İçerik

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: .............................
Sonuç: ...................................