- TAKİBİN İPTALİ DAVASI - ALACAKLININ TANINAN DİĞER İSMİ İLE LEHİNE SENET DÜZENLENMİŞ OLMASI - ALACAKLININ MEŞRU HAMİL OLMADIĞI İTİRAZININ BULUNMAMASI - ALACAKLININ GERÇEK İSMİ İLE TAKİP YAPMASINA ENGEL OLMAYACAĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                             wwwneohukuk.net


Tarih 09.05.2011
Esas No 2010/28155
Karar No 2011/8850

- TAKİBİN İPTALİ DAVASI - ALACAKLININ TANINAN DİĞER İSMİ İLE LEHİNE SENET DÜZENLENMİŞ OLMASI - ALACAKLININ MEŞRU HAMİL OLMADIĞI İTİRAZININ BULUNMAMASI - ALACAKLININ GERÇEK İSMİ İLE TAKİP YAPMASINA ENGEL OLMAYACAĞI

Özet

ALACAKLININ, A…'DA İ... W… OLARAK TANINDIĞI VE BU ŞEKİLDE BİLİNDİĞİ, BU NEDENLE SENET METNİNE DE İSMİNİN BU ŞEKİLDE YAZILDIĞI ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ GİBİ, BORÇLUNUN DA, ALACAKLININ MEŞRU HAMİL OLMADIĞI YÖNÜNDE BİR İTİRAZI BULUNMAMAKTADIR. ALACAKLININ TANINAN DİĞER İSMİ İLE LEHİNE SENET DÜZENLENMİŞ OLMASI, ONUN GERÇEK İSMİ İLE TAKİP YAPMASINA ENGEL DEĞİLDİR.İçerik

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili imza itirazında bulunmuş, mahkemece alacaklının yetkili hamil olmadığı gerekçesiyle itirazın kabulü ile her iki takibin iptaline karar verilmiştir.

Alacaklı ......................
Sonuç: ......................