HUKUKİ KESİNTİYİ OLUŞTURAN İDDİANAMANİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR GERÇEKLEŞEN EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURACAĞI GÖZETİLEREK
T.C.
YARGITAY
CD. 8
Tarih:06.04.2011                    www.neohukuk.net
Esas No:2009/3352
Karar No:2011/2855
İlgili Maddeler: 6136 SY'nın 13.
İlgili Kavramlar:HUKUKİ KESİNTİYİ OLUŞTURAN İDDİANAMANİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR GERÇEKLEŞEN EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURACAĞI GÖZETİLEREK
 
Ele geçen kovanların, Kriminal Polis Laboratuvarının raporuna göre 7.11.2005 günü Antalya ili, Yeşildere Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi No: 79/2 sayılı yerde bulunan Meral Market isimli iş yerinin kurşunlanması olayı sonrası mahallinden elde edilen kovanlar ile irtibatlı olduğu ve tek bir silah ile atıldıklarının anlaşılması karşısında; 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçunun mütemadi suçlardan olduğu ve hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç, bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemlerin ise ayrı suç oluşturacağı gözetilerek mükerrer cezalandırmanın önlenmesi açısından, söz konusu olayla ilgili sanık hakkında dava açılıp açılmadığı, açılmış ise iddianame tarihi saptanıp gerekirse davalar birleştirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
 Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan  hükmün  bu sebepten  dolayı (BOZULMASINA), 6.4.2011  gününde oybirliğiyle karar verildi.