PARMAK İZİ RAPORU
T.C.
YARGITAY
CD. 6 
Tarih:16.06.2011                      www.neohukuk.net
Esas No:2010/22878
Karar No:2011/8389
İlgili Maddeler:CMK 169
İlgili Kavramlar:PARMAK İZİ RAPORU
 
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü,süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
   Sanığın yüklenen suçu ve olay yerinden alınan parmak izini kabul etmemesi karşısında;hükme dayanak yapılan ve onaysız fotokopiden oluşan parmak izi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK'nun 169. maddesine aykırı davranılması,
   Bozmayı gerektirmiş, sanık H.B.'un temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA,16.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.