ÖNCEDEN TANIYORMUŞ GİBİ YAKLAŞIP, "DOLAR BOZDURMAK İSTEDİĞİNİ" SÖYLEYEREK
T.C.
YARGITAY
CD. 6                                 www.neohukuk.net
Tarih:2011
Esas No:2007/6748
Karar No:2011/8822
Kaynak:Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler:TCK 141
İlgili Kavramlar: ÖNCEDEN TANIYORMUŞ GİBİ YAKLAŞIP, "DOLAR BOZDURMAK İSTEDİĞİNİ" SÖYLEYEREK
 
Yakınana, sokakta adıyla hitap ederek önceden tanıyormuş gibi yaklaşıp, “dolar bozdurmak istediğini” söyleyerek, 200 Türk Lirası parasını kendisine vermesini sağladıktan sonra, ilerideki bir evi gösterip “dolar evde, ayrıca sana bir düğün davetiyesi var, alıp getireyim “ diyerek olay yerinden kaçan sanığın belirlenen kastının, yakınanın üzerindeki parayı çalmak olduğu, bu bağlamda somut eylemin 765 sayılı TCK'nun 491/ilk maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de;
            Somut olaya göre, sanığın eylemine uyan ve 765 sayılı TCK'nun 491/ilk maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunun aynı Yasanın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık zamanaşımına bağlı olduğu, suçun işlendiği 10.02.2003 tarihinden inceleme tarihine kadar anılan Yasanın 102/4 ve 104/2. maddesinde öngörülen 7 yıl 6 aylık sürenin geçmiş bulunması,
             Bozmayı gerektirmiş, sanık Ahmet Y.... ve savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMASİNE, 27.06.2011 tarihinde obirliğiyle karar verildi.