YANAN SİGARA SİLAHTAN SAYILIR
T.C.
YARGITAY
CD. 2                                        www.neohukuk.net
Tarih:04.04.2011
Esas No:2010/40482
Karar No:2011/6780
İlgili Maddeler:5237 s. k. md. 86/2, 86/3-e ve 6/1
İlgili Kavramlar:YANAN SİGARA SİLAHTAN SAYILIR

 

Sanığın yanan sigarayla katılanın koluna basarak yakmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmasına neden olmaktan ibaret eyleminin, sigaranın suçta kullanma biçimine göre 5237 sayılı TCK. nun 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde açıklanan silah kapsamında kaldığından aynı kanunun 86/2, 3-e maddesinde düzenlenen silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu, hükmolunan cezadan 5237 sayılı TCK. nun 86/3-e maddesi uyarınca artırım yapılmamasının aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı.... 04.04.2011