5271 sayılı Kanun'un 170. maddesinde , iddianamede bulunması gereken hususların neler olacağının
T.C.
YARGITAY
CD. 6
Tarih:2011
Esas No:2009/22916
Karar No:2011/9017
İlgili Maddeler:CMK 170,174,309              www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar:İddianamenin iadesi

 

5271 sayılı Kanun'un 170. maddesinde , iddianamede bulunması gereken hususların neler olacağının gösterildiği, aynı Kanun'un 174/1 maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında yakalama müzekkeresinin yerine getirilmesinin beklenmesi, şüphelilerin savunmasının alınması ve yakınanla yüzleştirme işleminin yapılmasının sayılmadığının anlaşılması karşısında; aramalara rağmen bulunamadığı için haklarında yakalama emri çıkarılan şüphelilerin savunması dışındaki tüm kanıtların toplandığı ve toplanan kanıtların dava açılması için yeterli olduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından......   Mahkemesinin ...d iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince bozulmasına, ..... 28.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.