KARŞILIKSIZ ÇEKTEKİ BORÇ İÇİN YENİ ÇEK VERMEK........
T.C.
YARGITAY                                   www.neohukuk.net
CD. 10
Tarih:2010
Esas No:2008/11468
Karar No:2010/12067
İlgili Maddeler:5941 sayılı yasa 5/1
İlgili Kavramlar:karşılıksız çekteki borç için yeni çek vermek
 
Dosya incelendi:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanığın sorgusu için CMK'nın 195. maddesine göre düzenlenen uyarılı davetiyenin tebliğinin, Tebligat Kanunu'na uygun olmadığı gözetilmeden hüküm kurulması,
2- Sanığın soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede; suça konu çeklere karşılık yeni çekler verildiğini belirterek buna ilişkin 01.06.2005 tarihli protokol örneği sunması karşısında, söz konusu iddiaların taraflardan sorulmak suretiyle araştırılarak, şikayete konu çeklere karşılık yeni çekler verildiğinin tespiti halinde tarafların karşılıklı iradeleri ve anlaşmalarına göre dava konusu çekin geçerliliğinin kalmadığı, sonradan verilen ve geçerliliğini koruyan çekler hakkında  yasal işlem yapılmasının mümkün olduğu, aksinin kabulü halinde mükerrer mahkumiyet sonucu doğacağı dikkate alınarak hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
3-20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 25.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.