SOPA SİLAH SAYILIR MI ELE GEÇİRİLEMEYEN SİLAH SİLAHLA KASTEN YARALAMA
T.C.
YARGITAY                       www.neohukuk.net
2.CD.
E: 2009/36182 K: 2011/4586
8.3.2011
  • SOPA SİLAH SAYILIR MI
  • ELE GEÇİRİLEMEYEN SİLAH
  • SİLAHLA KASTEN YARALAMA
      5237 SK 6/1-F, 5237 SK 86/3-E


Dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın suçta kullandığı ve ele geçirilemeyen sopanın biçimi ve özellikleri mağdur, tanık ve sanıktan sorulup, mağdura ait adli raporda gösterilen yaralanmasının meydana geliş biçimi ve ölçütleri ile vücutta meydana getirdiği tahribatın ağırlığı itibariyle bu sopanın silah sayılmasına elverişli özellikler taşıyıp taşımadığı dolayısı ile 5237 Sayılı TCK'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde açıklanan saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış veya saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli eşya olup olmadığı hususları irdelenip kesin olarak belirlenmeden, silah kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 08/03/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.