İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAKİBİN DURDURULMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12             www.neohukuk.net


Tarih 31.05.2010
Esas No 2010/1851
Karar No 2010/13216

BORCA İTİRAZ DAVASI - BORÇLULARIN YETKİ FAİZ MİKTARI VE BORCA İTİRAZ ETTİĞİ - İTİRAZ KONUSUNDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI - İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAKİBİN DURDURULMASI GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 66

Özet
Borçlular icra müdürlüğünün yetkili olmadığını, borcun bulunmadığını, talep edilen faizin fahiş olduğunu, mükerrer takip yapıldığını ileri sürerek borca itiraz etmişlerdir. İcra müdürlüğünce, itiraz konusunda herhangi bir işlem yapılmamış, sadece itiraz dilekçesi havale edilmiştir. İcra müdürlüğünce, takibin durdurulması gerekir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İzmir 1. İcra Müdürlüğü nün 2009/5529 E. sayılı dosyası ile yapılan ilamsız takipte, borçlular süresinde verdikleri itiraz dilekçelerinde, icra müdürlüğünün yetkili olmadığını, borcun bulunmadığını, talep edilen faizin fahiş olduğunu, mükerrer takip yapıldığını ileri sürerek borca itiraz etmişlerdir. İcra müdürlüğünce, itiraz konusunda herhangi bir işlem yapılmamış, sadece itiraz dilekçesi havale edilmiştir. İcra müdürlüğünce, takibin durdurulması gerekirken aksi yönde işlem yapılması doğru değildir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 31.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.