KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK İBRAZ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı )


T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ                     www.neohukuk.net
E. 2008/7401
K. 2010/3715
T. 22.2.2010
• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suçunun Oluşması İçin İbraz Tarihinin Çek Üzerine Yazılmasının Zorunlu Olduğu – Çekte İbraz Tarihi Bulunmadığından Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
• ÇEKTE İBRAZ TARİHİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Oluşması İçin İbraz Tarihinin Çek Üzerine Yazılmasının Zorunlu Olduğu )
• İBRAZ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı )
5941/m. 3, 5
3167-1/m. 4, 16/1
ÖZET : Karşılıksız çek keşide etme suçunun oluşması için ibraz tarihinin çek üzerine yazılması zorunlu olup, suça konu çekte ibraz tarihi bulunmadığından suçun yasal unsurlarının oluşmadığının gözetilmesi gerekir.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Zübeyir hakkında ( Elmalı Asliye Ceza Mahkemesi )’nce yapılan yargılama sonucu, 13.07.2006 tarihinde 2006/140 esas ve 2006/289 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onama isteyen tebliğnamesi ile 06.05.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.02.1989 tarih ve 1988/7-511 esas, 1989/43 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere, karşılıksız çek keşide etme suçunun oluşması için ibraz tarihinin çek üzerine yazılmasının zorunlu olduğu; suça konu çekin dosya içinde yer alan fotokopisinde ibraz tarihinin bulunmadığı ve 13.07.2006 tarihli oturumda incelenen çek aslında da ibraz tarihinin bulunmadığının belirtildiği, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), 22.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.