ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK AMACIYLA MİRASIN REDDİ MİRASIN REDDİ
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ                   www.neohukuk.net
E. 2010/4303
K. 2010/16104
T. 5.10.2010
• ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK AMACIYLA MİRASIN REDDİ ( Malvarlığı Borcuna Yetmeyen Mirasçı - Alacaklılar Veya İflas İdaresi Yeterli Güvence Verilmediği Takdirde 6 Ay İçinde Reddin İptali Davası Açabilecekleri )
• MİRASIN REDDİ ( Malvarlığı Borcuna Yetmeyen Mirasçının Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla - Alacaklılar Veya İflas İdaresi Yeterli Güvence Verilmediği Takdirde 6 Ay İçinde Reddin İptalinin İsteyebilecekleri )
• MİRASIN REDDİNİN İPTALİ ( Alacaklılar Veya İflas İdaresi Yeterli Güvence Verilmediği Takdirde 6 Ay İçinde İsteyebilecekleri - Malvarlığı Borcuna Yetmeyen Mirasçının Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi )
ÖZET : Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
4721/m. 617
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler ( TMK md. 617 ). Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir ( TMK md. 617/2 ). Açıklanan yasal hüküm gereğince, mirasçının alacaklılarının reddin iptalini isteme hakkı mevcuttur. O halde, taraflara delillerini sunmaları için mehil verilmesi, göstermeleri halinde delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken "mirasın reddinin şahsi bir hak olduğundan" söz edilerek isteğin reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.