ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SAHTE İSİMLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI TEŞEBBÜS RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ                wwew.neohukuk.net
E. 2010/639
K. 2010/9199
T. 19.7.2010
• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte İsimle Kredi Kartı Sözleşmesi İmzalayıp Talebinin Reddedilmesi Eylemlerinin Her Bir Banka Yönünden TCK'nın 245/2. Maddesinde Düzenlenen Suça Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
• SAHTE İSİMLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI ( Talebinin Reddedilmesi Eylemlerinin Her Bir Banka Yönünden TCK'nın 245/2. Maddesinde Düzenlenen Suça Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
• TEŞEBBÜS ( Sanığın Sahte İsimle Kredi Kartı Sözleşmesi İmzalayıp Talebinin Reddedilmesi Eylemlerinin Her Bir Banka Yönünden TCK'nın 245/2. Md.sinde Düzenlenen Suça Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte İsimle Başvurup İşyeri Açıp Vergi Levhası ve Aynı Gün Noterden İmza Sirküleri Düzenletmesi Fiillerinin Kamu Güvenilirliğine Karşı İşlenmesi Nedeniyle Zincirleme Biçimde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
5237/m.35157,204/1,207/1,245/2
ÖZET : Sanığın sahte isimle kredi kartı sözleşmesi imzalayıp talebinin reddedilmesi eylemlerinin her bir banka yönünden TCK'nın 245/2. maddesinde düzenlenen suça teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmelidir. Sanığın sahte isimle başvurup işyeri açıp vergi levhası ve aynı gün noterden imza sirküleri düzenletmesi fiillerinin kamu güvenilirliğine karşı işlenmesi nedeniyle zincirleme biçimde sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
DAVA : Sahte isimle Ş...bank ve F...bank K... Şubeleri ile Y... K... Ç... Şubesinde hesap açtırılması eylemlerinde karara dolandırıcılık olarak yanlış yazılan suç adının, özel belgede sahtecilik olarak düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
KARAR : 1-Sanığın sahte isimle Ş...bank ve F...bank K... Şubeleri ile Y... K... Ç... Şubesinde hesap açtırmak suretiyle "özel belgede sahtecilik" ve katılan Nizamettin'e karşı gerçekleştirmiş olduğu "dolandırıcılık" suçları yönünden kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık ve C.Savcısının temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede:
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,
2-Sanığın sahte isimle A...bank K...-Ç... Şubesinden ve F...bank K... Şubesinden "kredi kartı talebinde bulunması eylemleri yönünden kurulan mahkumiyet" hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 01.03.2006 tarihinde yürürlüğe girdiği ve anılan Kanun'un 37/2. maddesindeki "kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler" ile ilgili düzenlemenin sözleşmeye kadar olan safhada uygulanabileceği, kredi kartı sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra kartın üretilmesi halinde 5237 sayılı TCK'nın 245/2., üretilmeden sahteciliğin anlaşılması halinde bu suça teşebbüs ve sahte üretilen bu kartın kullanılarak menfaat temin edilmesi halinde ise ayrıca 245/3. maddesine temas eden suçu oluşturacağı, somut olayda ise; sanığın A...bank K... Ç... şubesi ile 03.10.2007 tarihinde kredi kartı sözleşmesi imzalamış, ancak talebi anılan banka tarafından 09.10.2007 tarihinde reddedilmiş, yine F...bank K... şubesi ile 28.09.2007 tarihinde kredi kartı sözleşmesini imzalamış, ancak sonradan yapılan değerlendirme sonucunda talebinin reddedilmiş olduğu anlaşılmakla; sanığın eylemlerinin her bir banka yönünden 245/2. maddesinde düzenlenen suça teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden, uygulama yeri olmayan 245/3., 35. maddeleri ile cezalandırılmalarına karar verilmesi,
3-Sanığın Vergi Dairesine sahte "Hüseyin Ö." ad ve soyadı ile başvurup işyeri açması ve aynı gün noterde imza sirküleri düzenletmesi eylemi nedeniyle kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:
Sanığın, Vergi Dairesine sahte "Hüseyin Ö." ad ve soyadı ile başvurup işyeri açıp vergi levhası ve aynı gün noterde imza sirküleri düzenletmesi fiillerinin kamu güvenilirliğine karşı işlenmesi nedeniyle zincirleme biçiminde "sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgede sahtecilik" suçunu oluşturduğu nazara alınmadan ayrı ayrı mahkumiyet hükümleri kurulması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.