UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ                         www.neohukuk.net
E. 2009/6831
K. 2010/1720
T. 1.2.2010
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Diğer Sanıkla Yaptığı Telefon Görüşmesinde Bahsedilen Maddelerin Ele Geçirilememesi - Suça İştirak Veya Yakalanan Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna İlişkin Delil Olmaması/Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
• DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıkla Yaptığı Telefon Görüşmesinde Bahsedilen Maddelerin Ele Geçirilememesi - Suça İştirak Veya Yakalanan Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna İlişkin Delil Olmaması/Mahkumiyetine Hükmedilemeyeceği )
5237/m. 188/3
5271/m. 206, 217
ÖZET : Sanığın diğer sanıkla yaptığı telefon görüşmesinde bahsedilen maddelerin ele geçirilememesi, diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine veya yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin delil olmaması karşısında, mahkumiyetine karar verilmesi doğru değildir.
DAVA : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar Ahmet Ş., Ahmet B. ve Salih hakkında ( Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi )'nce yapılan yargılama sonucu, 16.09.2008 tarihinde 2007/54 esas ve 2008/246 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar Ahmet Ş. ve Ahmet B. müdafileri ile sanık Salih tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzeltilerek onama isteyen tebliğnamesi ile 27.04.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : A- Sanıklar Ahmet Ş. ve Ahmet B. hakkındaki hükümlerin incelenmesi:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; YTL olarak hükmolunan adli para cezalarının TL'ye dönüştürülmesi suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
B- Sanık Salih hakkındaki hükmün incelenmesi:
Sanığın, diğer sanık Ahmet Ş. ile 11.11.2006 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde bahsedilen maddelerin ele geçirilememesi, diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine veya yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin delil olmaması karşısında; sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), 01.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.