HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETLER TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ    www.neohukuk.net
E. 2008/7830
K. 2010/12429
T. 27.10.2010
• HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Adli Sicil Kaydındaki Mahkumiyetlerinin Tutukluluktan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
• ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETLER ( Sanığın Tutukluluğundan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
• TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU ( Haksız Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat İsteyen Davacı - Adli Sicil Kaydındaki Mahkumiyetlerinin Tutukluluktan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
5237/m. 63
5271/m. 141, 144
ÖZET : Haksız tutuklu kaldığı günler için tazminat isteyen davacının, adli sicil kaydındaki mahkumiyetlerinin tutukluluktan mahsup edilip edilmediği araştırılmalıdır.
DAVA : Haksız olarak tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Kanun gereğince tazminat isteğinde bulunan Ercan hakkında yapılan inceleme sonunda: 4.776.00 TL maddi, 10.000.00 TL manevi tazminat ile 900 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine dair ( Bursa Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi )'nden verilen 20.10.2006 gün ve 2005/224 esas, 2006/479 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 26.05.2008 günü Daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve tehditle senet tahsilatı yapmak, 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık ve silahla etkili eylem suçlarından 09.05.2003 günü tutuklanan 26.05.2004 tarihinde tahliye olan davacı sanığın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve tehditle senet tahsilatı yapmak suçundan 10.09.2004 tarihinde beraat etmiş ise de; adli sicil kaydına göre 05.05.2003 tarihinde işlediği 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık ve silahla etkili eylem suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasını içeren üç ayrı suçtan mahkumiyetinin bulunduğu anlaşılmakla; davacı sanığın adli sicil kaydındaki mahkumiyetlerinin tutukluktan mahsup edilip edilmediği araştırılmadan eksik soruşturmayla yazılı biçimde karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 27.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.