İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ SANIĞIN DAHA ÖNCE MAHKUM OLDUĞU SUÇ
T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ                        www.neohukuk.net
E. 2009/19884
K. 2010/14808
T. 4.10.2010
• İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK ( Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Kişinin Beyanları Dışında Delil Bulunmadığı - Sadece Bu Beyanla Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği/Daha Önce Mahkum Olmasının Aleyhine Delil Olamayacağı )
• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sanığın Daha Önce Mahkum Olmasının Aleyhine Delil Olamayacağı - Aralarında Husumet Bulunan Kişinin Beyanları Dışında Delil Bulunmadığı/Sadece Bu Beyanla Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
• SANIĞIN DAHA ÖNCE MAHKUM OLDUĞU SUÇ ( İzinsiz Hint Keneviri Ekmek - Aynı Konuda Yeni Açılan Davada Aleyhine Delil Olamayacağı )
2313/m. 23
ÖZET : İlçe merkezinde oturan sanığın ikamet ettiği yere ne kadar mesafede olduğu tespit edilemeyen beldede bulunan hint kenevirini ektiği konusunda, aralarında husumet bulunan ve aynı eylem nedeniyle hakkında dava açılıp beraat eden kişinin beyanları dışında hiçbir delil bulunmadığı, sadece bu beyana dayanılarak mahkumiyet kararı verilemeyeceği, sanığın daha önce mahkum olmasının aleyhine delil olamayacağı gözetilmelidir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : B... ilçe merkezinde oturan sanık İbrahim'in ikamet ettiği yere ne kadar mesafede olduğu tespit edilemeyen Y... beldesi Ç... mevkiinde arazide bulunan beş adet hint kenevirini ektiği konusunda; aralarında husumet bulunduğu anlaşılan ve aynı eylem nedeniyle hakkında dava açılıp beraat eden A.Ali'nin beyanları dışında hiçbir delil bulunmadığı, mevcut husumetten ötürü atfı cürüm olasılığı nedeniyle sadece beraat eden sanığın beyanlarına dayanılarak mahkumiyetine karar verilemeyeceği gibi, sanığın daha önce 765 sayılı TCK'nın 403. maddesinden mahkum edilmiş olmasının da aleyhine delil olarak kullanılması mümkün bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi;
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 04.10.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.