CEZADAN KURTULMAK İÇİN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS TEHDİT CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ            www.neohukuk.net
E. 2006/17314
K. 2010/3959
T. 8.4.2010
• CEZADAN KURTULMAK İÇİN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA ( 765 S. Y’nın 495/2. Fıkrasındaki Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )
• HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Çantasını Geri Alarak “Hırsız Var” Diye Bağırması Üzerine Sanığın "Biz Hırsız Değiliz Bize Dokunmayın Sizi Gebertiriz" Şeklinde Tehdit Edip Sinkaflı Sözlerle Bağırdığı - Tehdit ve Hakaret Suçlarını Oluşturduğu )
• TEHDİT ( Yakınanın Çantasını Geri Alarak “Hırsız Var” Diye Bağırması Üzerine Sanığın "Biz Hırsız Değiliz Bize Dokunmayın Sizi Gebertiriz" Şeklinde Tehdit Edip Sinkaflı Sözlerle Bağırması )
• CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA ( 765 S.Y’nın 495/2. Fıkrasındaki Kendini Cezadan Kurtarmak İçin Cebir veya Tehdit Kullanma Biçimindeki Dolaylı Yağma Suçuna Yer Verilmediği )
765/m.495
5237/m.35, 106, 125, 142, 148
ÖZET : Sanığın olay günü gündüz vakti çocukları ile birlikte, müşteri gibi girdikleri işyerinde etraftaki giysilere bakmaya başladıklarının, bir ara sanığın çocuklarının kasanın yanındaki çantayı alarak dışarıya doğru hareketlendikleri sırada durumu fark eden yakınanın “çantasını geri alarak”, hırsız var diye bağırması üzerine, sanığın "biz hırsız değiliz, bize dokunmayın, sizi gebertiriz" şeklinde tehdit edip, sinkaflı sözlerle bağırdığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasada, 765 sayılı Yasanın 495/2. fıkrasındaki kendini cezadan kurtarmak için cebir veya tehdit kullanma biçimindeki dolaylı yağma suçuna yer verilmediğinden; eylemlerinin hırsızlığa kalkışma, tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğu gözetilmelidir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın olay günü gündüz vakti çocukları E.ve E.A. ile birlikte, müşteri gibi girdikleri işyerinde etraftaki giysilere bakmaya başladıklarının, bir ara sanığın çocuklarının kasanın yanındaki çantayı alarak dışarıya doğru hareketlendikleri sırada durumu fark eden yakınanın “çantasını geri alarak”, hırsız var diye bağırması üzerine, sanığın "biz hırsız değiliz, bize dokunmayın, sizi gebertiriz" şeklinde tehdit edip, sinkaflı sözlerle bağırdığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasada, 765 sayılı Yasanın 495/2. fıkrasındaki kendini cezadan kurtarmak için cebir veya tehdit kullanma biçimindeki dolaylı yağma suçuna yer verilmediğinden; eylemlerinin 5237 sayılı TCY’nın 142/1-b, 35/2, 106/1,125/1-4 maddelerine uyan hırsızlığa kalkışma, tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık A. A. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
YARGITAY