KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA BASİT CİNSEL İSTİSMAR TEMYİZ TALEBİ CİNSEL İSTİSMAR KATILMA
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ          www.neohukuk.net
E. 2008/10376
K. 2010/7075
T. 30.9.2010
• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Suçunun Oluşması İçin Sanıkların Mağduru Kendi Hakimiyet Alanına Almasının Gerekmediği ve Bulunduğu Yeri Değiştirme Olanağının Ortadan Kaldırılmasıyla Suçun Tamamlandığı )
• BASİT CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın Mağduru Gölden Çıkıp Üstünü Giyinirken Tutup Kayanın Üzerine Götürdüğü ve Kaçmaya Çalışan Mağdura Karşı Basit Cinsel İstismar Suçunu İşlediği )
• TEMYİZ TALEBİ ( Kamu Davasına Katılarak Katılan Sıfatını Almayan Mağdur Vekilinin Sanıklar Hakkındaki Hükmü Temyiz Edemeyeceği )
• CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın Kaçmaya Çalışan Mağdura Karşı Basit Cinsel İstismar Suçunu İşlediği - Ertesi Gün Diğer Sanığın Sana Para Vereceğim Abine Götür Diyerek Hile İle Taşlık Alana Götürüp Cinsel İstismarda Bulunduğu )
• KATILMA ( Kamu Davasına Katılarak Katılan Sıfatını Almayan Mağdur Vekilinin Sanıklar Hakkındaki Hükmü Temyiz Yetkisi Bulunmadığı )
5237/m.109
1412/m.317
ÖZET : Sanığın mağduru gölden çıkıp üstünü giyinirken tutup kayanın üzerine götürdüğü, kaçmaya çalışan mağdura karşı basit cinsel istismar suçunu işlediği, ertesi gün diğer sanığın sana para vereceğim abine götür diyerek hile ile taşlık alana götürüp cinsel istismarda bulunduğu olayda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluşması için sanıkların mağduru kendi hakimiyet alanına almasının gerekmediği, bulunduğu yeri değiştirme olanağının ortadan kaldırılmasıyla suçun tamamlandığı gözetilmelidir.
Kamu davasına katılarak katılan sıfatını almayan mağdur vekilinin sanıklar hakkındaki hükmü temyiz yetkisi bulunmamaktadır.
DAVA : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar Haydar ve Yücel'in yapılan yargılanmaları sonunda; beraetlerine dair, ( Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi )'nden verilen 29.01.2008 gün ve 2006/174 Esas, 2008/7 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi mağdurlar vekili ve o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi:
Sanıklar hakkında açılan kamu davasına usulen katılıp katılan sıfatını almayan mağdurlar vekilinin sanıklar hakkındaki hükümleri temyize yetkisi bulunmadığından, temyiz isteminin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 317. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin o yer C.Savcısının temyiz dilekçesi içeriğine nazaran sanıklar hakkında mağdur Emre'ye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraet hükümleriyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
KARAR : Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık Haydar'ın mağdur Emre'yi gölden çıkıp üzerini giyindiği sırada tutarak bir kayanın üzerine götürdüğü, kaçmaya çalışan mağduru kucaklayarak basit cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği, ertesi gün diğer sanık Yücel'in mağduru, tanıkların yanından "gel yanıma sana para vereceğiz, ağabeyine götür" diyerek çağırıp hile ile gölün kenarından taşlık tepeye doğru götürerek rızası hilafına burada zorla tutmak suretiyle basit cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun kılınması olarak tanımlandığı, suçun oluşumu için sanıkların mağduru kendi hakimiyet alanına almasının gerekmediği, bulunduğu yeri değiştirme olanağının ortadan kaldırılmasıyla suçun tamamlandığı gözetilerek kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçelerle beraetlerine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.