LEHE KANUN UYGULAMASI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MADDİ ZARARIN GİDERİLMESİ Paraya Çevrilip Taksitlendirilerek Ertelenen Cezanın Önceki ve Sonraki Yasada Düzenlenen Ertelemenin Hukuki Sonuçları Nazara Alınarak Tespiti Gerektiği
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ       www.neohukuk.net
E. 2010/8688
K. 2010/13800
T. 22.9.2010
• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Paraya Çevrilip Taksitlendirilerek Ertelenen Cezanın Önceki ve Sonraki Yasada Düzenlenen Ertelemenin Hukuki Sonuçları Nazara Alınarak Tespiti Gerektiği )
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Suçun İşlenmesiyle Mağdurun Veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Önceki Hale Getirme Veya Gderilmesinde Maddi Zarar Yönünden Araştırma Yapılacağı )
• MADDİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Suçun İşlenmesiyle Mağdurun Veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Önceki Hale Getirme Veya Gderilmesinde Maddi Zarar Yönünden Araştırma Yapılacağı/Manevi Zararların Bu Kapsama Dahil Edilemeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )
5237/m. 7
5252/m. 9
5271/m. 231
ÖZET : 647 sayılı Yasa uygulanarak paraya çevrilip, taksitlendirilerek ertelenen cezanın, önceki ve sonraki yasada düzenlenen ertelemenin hukuki sonuçları nazara alındığında, 765 sayılı TCK uygulamasının sanık lehine olduğu düşünülmelidir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin olarak; suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesinde zarar yönünden, kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,
Ancak;
1-765 sayılı TCK uygulaması neticesinde tayin olunan hapis cezasının 647 sayılı Yasa'nın 4. maddesi uyarınca para cezasına çevrilip, aynı Yasa'nın 5. maddesiyle taksitlendirilmesinden sonra 647 sayılı Yasa'nın 6. maddesiyle tecil edilmesi, önceki ve sonraki yasada düzenlenen ertelemenin hukuki sonuçları da nazara alındığında, 765 sayılı TCK uygulamasının sanık lehine olacağı düşünülmeden 5237 sayılı TCK uygulamasının sanık lehine olduğu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna ilişkin uygulama esasları ve koşullarının belirlendiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 03.02.2009 tarih, 2008/11-250 Esas, 2009/13 sayılı kararında "suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesinde zarar yönünden, kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararların esas alınması, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği" görüşünün benimsenmesi dikkate alınarak mahkeme tarafından mağdurda meydana gelen zarar, kanaat verici ve basit bir araştırma ile saptanıp, sanıktan tespit olunan bu zararı giderip gidermeyeceği sorulup ve diğer koşullarında mevcudiyeti halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili olarak bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen eksiklikler yerine getirilmeden ve zarar kapsamı içerisinde düşünülmeyen manevi zarar da bu kapsamda değerlendirilerek sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 22.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.