VASİ TAYİNİ VESAYET MAKAMININ BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ           www.neohukuk.net
E. 2010/2701
K. 2010/13512
T. 6.7.2010
• VASİ TAYİNİ ( Birden Çok Kişinin Atanabilmesi İçin Bunu Gerektiren Bir Neden Olması ve Bu Kişilerin Rızalarının Bulunması Gerektiği )
• VESAYET MAKAMININ BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ ( Rızaları Bulunmadıkça Birden Çok Kimsenin Vesayeti Birlikte Yürütmekle Görevlendirilemeyeceği )
• BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ ( Atanabilmesi İçin Bunu Gerektiren Bir Neden Olması ve Bu Kişilerin Rızalarının Bulunması Gerektiği )
4721/m. 413/3
ÖZET : Birden çok kişinin vasi olarak atanabilmesi için, bunu gerektiren bir neden olması ve bu kişilerin rızalarının bulunması gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Kural olarak, bir kişi vasi olarak tayin edilir. Ancak, işlerin durumu, malların başka yerlerde olmaları veya özel sebepler dikkate alınarak her biri ayrı işleri görmek veya birlikte bütün işleri yürütmek üzere birden çok kişi de vasi olarak atanabilir. Ancak rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez ( TMK m. 413/3 ). Mahkemece Yaşar ve Sami, 1968 doğumlu Birgül'e birlikte vasi atanmış ise de, bu kişilerin rızaları alınmadığı gibi, birden çok vasi atanması sebebi de karar yerinde gösterilmemiştir. Bu yönün gözetilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), 06.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.