YARGITAY : BAYRAĞIN GÖNDERDEN İNDİRİLMESİ TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞILAMA

T.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 9

Tarih 01.03.2010
Esas No 2008/12940 
Karar No 2010/2487

BAYRAĞIN GÖNDERDEN İNDİRİLMESİ TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞILAMA
 
 
İçerik
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
 
Babası ile aralarında sorun olan ve bu durumu mahkemelere yansıyan sanığın, olay gecesi cezaevine girmek amacıyla lisesinin bahçesindeki bayrak direğinde asılı bulunan bayrağın iplerini kopararak bayrağı gönderden indirmesi, daha sonra bayrağı binanın arkasında bulunan çamların arasına götürmesi ve üzerinde taşıdığı çakmakla tutuşturması, yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi üzerine ayakları ile basarak söndermesi şeklinde gelişen olayda sanığın Türk Bayrağını alenen aşağılama kastıyla hareket ettiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
 

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.