SÜRÜCÜ BELGESİZ SANIĞIN TAKSİRLE YARALAMA SUÇU BİLİNÇLİ TAKSİR UYGULANAMAYACAĞI
YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2012/.....
Karar: 2013/....
 
SÜRÜCÜ BELGESİZ SANIĞIN TAKSİRLE YARALAMA SUÇU BİLİNÇLİ TAKSİR UYGULANAMAYACAĞI
 
Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 

1- Sanık ... hakkında taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan kamu davası açılmış olmasına ve olayda Y...'ün ölmesi ve oğlu olan C...'ün yaralanmış olmasına rağmen hükmün gerekçe kısmında olay doğru nitelendirildiği halde, hüküm kısmında sanığın eyleminin "taksirle iki kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" olarak nitelendirilmek suretiyle hükmün karıştırılması,

2- Sanığın aksi ispat edilemeyen savunmasına göre 16-17 yaşından itibaren araç kullandığının kabulü karşısında olay günü sevk ve idaresindeki otomobille sürücü belgesiz olarak gündüz saatlerinde meskun mahalde tek yönlü 10 metre genişlikteki yolda giderken sağ taraftan aynı yöne gitmekte olan motorsiklet sürücüsünün refüj bitiminden yolun soluna kontrolsüz olarak dönmek istemesi üzerine sanığın kullandığı araçla, motosiklete çarparak motosiklet sürücüsünün ölümüne ve yolcu olan mağdurun da nitelikli yaralanmasına reden olduğu olayda bilinçli taksir koşullarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın sürücü belgesiz olması nedeniyle yazılı şekilde TCK'nın 22/3. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,
 

Kanuna aykırı olup, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükmün belirtilen sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 06.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.