MALİ GELİRİ BULUNMAYAN SANIĞA AVUKATLIK ÜCRETİ YÜKLENEMEZ


T.C.
Daire:6. Ceza
Tarih:2013 Esas No:2011/4786
Karar No:2013/20945
 

İlgili Maddeler:CMK.'nun 150/3. maddesi.

İlgili Kavramlar:MALİ GELİRİ BULUNMAYAN SANIĞA AVUKATLIK ÜCRETİ YÜKLENEMEZ

 


Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
 
 Ancak;
 www.neohukuk.net

 1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olacak biçimde, mahkemece 5271 sayılı Yasa'nın 150/3. maddesi uyarınca, Baroya yazı yazılarak sanıkların savunmasını yapmak üzere savunmanların ve aynı Yasa'nın 234/2. maddesi gereğince mağdur için atanan zorunlu vekillerin görevlendirilmesi nedeniyle, zorunlu vekil ve savunmanlara ödenen avukatlık ücretlerinin, dosyadaki bilgilerden mali geliri bulunmadığı anlaşılan sanıklara, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi,
 
 2- Bozmayı gerektirmiş, sanıklar C.B., Ş.H. ve Y.S. savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.