İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi'nde hüküm veren hakimin karı koca olmaları bozmayı gerektirir
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 8


Tarih 04.11.2013
Esas No
Karar No

İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi'nde hüküm veren hakimin karı koca olmaları bozmayı gerektirir

İçerik
İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Urla Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 07/06/2011

NUMARASI : 2011/6 (E) ve 2011/540 (K)

SANIK :

SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme

HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere

TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii

www.neohukuk.net


Gereği görüşülüp düşünüldü:

İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi'nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması, 5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.