YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU KANUN NO 6502 (Yürürlük 6 Ay Sonra)