KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASINDA BİR YILIN 365 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 22
Tarih 18.03.2013
Esas No 2013/4501
Karar No 2013/5564
 
 
 
İçerik
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, harcırah alacağı, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil, yemek, yakacak, sosyal yardım ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
 
Hüküm süresi içinde davalı ... Belediye Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
KARAR : Davacı işçi, kıdem tazminatı farkı, kıdem tazminatı faizi ve diğer işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
 
Davalı vekili, davacının hak ettiği tüm alacakların ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
 
Dosya içeriğine göre, hükme esas alınan bilirkişi raporunda kıdem tazminatı alacağı, bir yıl 360 gün olarak kabul edilerek hesaplanmış ve bilirkişi raporu esas alınarak fark kıdem tazminatına hükmedilmiştir. Mahkemece, kıdem tazminatı ücreti hesaplanırken bir yıl 365 gün kabul edilmeli ve gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak davacının kıdem tazminatı farkı alacağı bulunup bulunmadığı belirlenerek sonuca gidilmelidir.