ELEKTRİK ABONELİK SÖZLEŞMESİ KİMİN ADINA İSE ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNDEN O ŞAHIS SORUMLUDUR MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ ESKİ ELEKTRİK BORÇLARI YENİ ABONELİK

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu

Tarih 23.02.2005
Esas No 2005/9-90
Karar No 2005/57

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ ESKİ ELEKTRİK BORÇLARI YENİ ABONELİK
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 72
 
 

Özet
DAVA, MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİNE İLİŞKİNDİR. KURAL OLARAK ABONELİK SÖZLEŞMESİ KİMİN ADINA İSE ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNDEN O ŞAHIS SORUMLUDUR. YENİ ABONELİK TALEP EDENDEN ESKİ ABONENİN BORÇLARI TALEP EDİLEMEZ. DAVACININ ELEKTRİĞİNİN KESİLMEMESİ VE KENDİSİNİN ABONE OLABİLMESİ İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMLER BORCU ÜSTLENDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. AÇIKLANAN HUSUSLAR NAZARA ALINMADAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR


İçerik
Taraflar arasındaki "Menfi Tespit ve İsdirdat" davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın reddine dair
verilen 02.07.2003 gün ve 2002/79 E, 2003/259 K. sayılı kararın incelenmesi
davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin
03.05.2004 gün ve 2003/8164 E, 2004/4991 K. sayılı ilamı ile; (...Davacı
vekili, müvekkilinin elektrik aboneliği için davalı kuruma başvurduğunda eski
abonenin borcu olduğunu, bu borç kapatılmadan yeni aboneliğin verilmeyeceğinin