TEMİNAT MEKTUBU HANGİ İŞ İÇİN VERİLMİŞSE O İŞ İÇİN HACZEDİLEBİLECEĞİ TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZEDİLEBİLİRLİĞİNİN KAPSAMI
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 11.02.2010
Esas No 2009/20857
Karar No 2010/2838

TEMİNAT MEKTUBU HANGİ İŞ İÇİN VERİLMİŞSE O İŞ İÇİN HACZEDİLEBİLECEĞİ TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZEDİLEBİLİRLİĞİNİN KAPSAMI

Özet

İcra müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen 1. haciz ihbarnamesi ile borçlunun her türlü hak alacak ve teminatları üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebilecektir. Başka bir iş için haczi mümkün olmadığından şikayetin kabulü ile teminat mektupları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirİçerik
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyiz en tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
 
 

KARAR : İcra müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen 1. haciz ihbarnamesi ile borçlunun her türlü hak alacak ve teminatları üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı nedeniyle teminat mektupları üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiştir.