AYIPLI MAL DAVASI - TRAKTÖRÜN SATIN ALINDIĞI - SÜRESİNDE AYIP İHBARI YAPILIP YAPILMADIĞI - DAVALILARIN AĞIR KUSURUNDAN İLERİ GELEN GİZLİ AYIP NİTELİĞİNDEKİ BU ARIZALAR KARŞISINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 05.03.2012
Esas No 2012/1741
Karar No 2012/5424

AYIPLI MAL DAVASI - TRAKTÖRÜN SATIN ALINDIĞI - SÜRESİNDE AYIP İHBARI YAPILIP YAPILMADIĞI - DAVALILARIN AĞIR KUSURUNDAN İLERİ GELEN GİZLİ AYIP NİTELİĞİNDEKİ BU ARIZALAR KARŞISINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

Özet

TRAFİK TESCİL BELGESİNDE DAVAYA www.neohukuk.net  KONU TRAKTÖRÜN SATIN ALINDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. DAVACI SATIN ALDIĞI TRAKTÖRÜN DEVAMLI ARIZALAR YAPTIĞINI İLERİ SÜRMÜŞ VE SERVİS TAMİR BELGELERİNE DAYANMIŞTIR. HER NE KADAR MAHKEMECE SÜRESİNDE AYIP İHBARI YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVA REDDEDİLMİŞ İSE DE SÖZ KONUSU ARIZALARIN BİRDEN FAZLA TEKRAR ETTİĞİ VE TAMİRATIN YAPILAMADIĞI VE DOLAYISIYLA DAVACININ OYALANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. DAVALILARIN AĞIR KUSURUNDAN İLERİ GELEN GİZLİ AYIP NİTELİĞİNDEKİ BU ARIZALAR KARŞISINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ GİBİ DAVACININ GARANTİ HÜKÜMLERİNE DAYALI OLARAK DA BÖYLE BİR DAVA AÇMASINI ENGELLEYEN YASAL DÜZENLEME YOKTUR. ÖTE YANDAN DAVALILARDAN H... TARIM MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN İHBARIN SÜRESİNDE YAPILMADIĞIYLA İLGİLİ BİR SAVUNMASI OLMADIĞI GİBİ AKSİNE SATICI OLAN DİĞER DAVALI DAVAYI KABUL ETMİŞTİR. MAHKEMECE BU İLKELER ÇERÇEVESİNDE İŞİN İNCELENMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIRİçerik

DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalıdan 2005 yılında satın aldığı traktörün belli bir süre kullandıktan sonra arızalar çıkarmaya başladığını, serviste yapılan tamirata rağmen sorunun giderilemediğini, fabrika hatasından kaynaklanan bu arızalar sebebiyle ödediği 60.000,00 TL nin yasal faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.