AVUKATIN DÜŞÜK FAİZ ORANI TALEP EDEREK MÜVEKKİLİN ZARARINA NEDEN OLMASI AVANS FAİZİ YERİNE YASAL FAİZ TALEP EDEN VEKİLİN SORUMLULUĞU İCRA TAKİBİNDE TALEP EDİLEN FAİZ TÜRÜ ALACAK DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 23.05.2012
Esas No 2012/6235
Karar No 2012/13396

AVUKATIN DÜŞÜK FAİZ ORANI TALEP EDEREK MÜVEKKİLİN ZARARINA NEDEN OLMASI AVANS FAİZİ YERİNE YASAL FAİZ TALEP EDEN VEKİLİN SORUMLULUĞU İCRA TAKİBİNDE TALEP EDİLEN FAİZ TÜRÜ ALACAK DAVASI

Özet

Dava alacak iddiasından ibarettir www.neohukuk.net Vekil olan davalı, davacı adına takip talebinde bulunurken istenebilecek faiz türünü de açıkça belirlemek durumundadır. Vekil en az kusurundan bile sorumludur. Avans faizi yerine yasal faiz istemekle davacının zararı doğmuştur. Mahkemece fark faiz tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı avukatın vekilleri olarak dava dışı P... A.Ş. Aleyhine yaptığı takipte ticari faiz yerine yasal faiz talep ederek şirketlerinin faiz kaybına uğrayarak zarar etmelerine neden olduğunu belirterek, 70.000,00 TL`nin zararın oluştuğu tarihten itibaren ticari faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, icra takibinde fazlaya dair hakların saklı tutulduğunu ve bakiye faiz isteme hakkının dava tarihi itibariyle zamanaşımına uğramadığını savunarak davanın reddini istemiştir.