ÇİKOLATADAN KIL ÇIKMASI MANEVİ TAZMİNAT KIL ÇIKMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 18.10.2012
Esas No 2012/11165
Karar No 2012/23974

ÇİKOLATADAN KIL ÇIKMASI MANEVİ TAZMİNAT KIL ÇIKMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Özet

Davacılar; çocuklarının yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını belirterek, tespit masrafı ile manevi tazminatın tahsilini istemişlerdir.1.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygundur.İçerik
DAVA : Taraflar arasındaki manevi www.neohukuk.net tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
 

KARAR : Davacılar; çocukları C`nin yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını, belirterek, tespit masrafı 248.05 TL ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemişlerdir.

Davalı; içinden kıl çıktığı iddia edilen ürünün firmaya ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, olayın manevi tazminat gerektirmediğini, davacı tarafın kötü niyetle hareket ederek firmanın marka değeri üzerinden menfaat sağlamak amaçlı bu davayı açtığını savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak eşit olarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.