KREDİ KARTI AİDATI KART ÜYELİK AİDATI BANKANIN KREDİ KARTINI İPTAL ETMESİ TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ KINAMA KARARI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 13.06.2012
Esas No 2012/8575
Karar No 2012/15386

KREDİ KARTI AİDATI KART ÜYELİK AİDATI BANKANIN KREDİ KARTINI İPTAL ETMESİ TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ KINAMA KARARI

Özet

Davacı, davalı-karşı davacının kredi kartı www.neohukuk.net müşterisi olduğunu, kredi kartı aidatı için Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunduğunu, hakem heyetince şikayetin kabulü üzerine kredi kartının iptal edildiğini, davalının bu işlemin iptali için de Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu: kredi kartının kullanıma açılmasına karar verildiğini, davalıyla yapılan bankacılık işlemleri sözleşmesine göre iki tarafın da sözleşmeyi feshetme, kartı iptal ettirme hak ve yetkisinin olduğunu, kimsenin kart almaya zorlanamayacağı gibi. bankanın da kart vermeye zorlanamayacağını, eylemin haksız şart olmadığını, netice itibarıyla Tüketici Hakem Heyeti`nin kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı banka tarafından açılan itiraz davasının reddine, davalı tarafından açılan manevi tazminat davasının kabulü ile, bankanın, müşterisinin kredi kartı aidatının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurusu bir başka deyişle Anayasal hakkını kullanmasını aralarındaki sözleşmeye aykırı kabul ederek tek taraflı olarak müşterisine verdiği kredi kartını iptal etmesi eyleminin kınanmasına, kınama kararının Türkiye çapında trajı 100.000 den fazla olan ulusal bir gazetede yayınlanmasına, yayın masraflarının davacı bankadan alınmasına karar verilmiştir. Mahkemenin özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır ancak davalı-karşı davacı tarafından manevi tazminat talep edilmiş olmasına rağmen mahkemece talebin aşılması suretiyle kınama kararına hükmedilmiş olması yasaya aykırıdır.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de. dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı-karşı davacının kredi kartı müşterisi olduğunu, kredi kartı aidatı için Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunduğunu, hakem heyetince şikayetin kabulü üzerine kredi kartının iptal edildiğini, davalının bu işlemin iptali için de Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu: kredi kartının kullanıma açılmasına karar verildiğini, davalıyla yapılan bankacılık işlemleri sözleşmesine göre iki tarafın da sözleşmeyi feshetme, kartı iptal ettirme hak ve yetkisinin olduğunu, kimsenin kart almaya zorlanamayacağı gibi. bankanın da M.K 2.md göre kart vermeye zorlanamayacağını, eylemin haksız şart olmadığını, netice itibarıyla Samandağ Tüketici Hakem Heyeti`nin 26.3.2010 tarih ve 4 numaralı kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiş, karşı davası ile de: davacı bankanın hiçbir bildirimde bulunmadan kredi kartını kullanıma kapatarak hesabını bloke ettiğini, bankanın keyfi işlemi sebebiyle alışveriş yaptığı sırada zor durumda kalıp mahcup olduğunu, bankanın bu eyleminin mk 24 ve 49 maddelerine aykırı olduğunu, bu sebeple 3.000,00 TL manevi tazminatın bankadan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı banka tarafından açılan itiraz davasının reddine, davalı Ş. tarafından açılan manevi tazminat davasının kabulü ile, bankanın, müşterisinin 45,00 TL lik kredi kartı aidatının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Samandağ Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurusu bir başka deyişle Anayasal hakkını kullanmasını aralarındaki sözleşmeye aykırı kabul ederek tek taraflı olarak müşterisine verdiği kredi kartını iptal etmesi eyleminin kınanmasına, kınama kararının Türkiye çapında trajı 100.000 den fazla olan ulusal bir gazetede yayınlanmasına, yayın masraflarının davacı bankadan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.